Szabadalom és szabadalmazás! Vajon tényleg ez a célirányos eszköz?

Az innovációs folyamat jelentős kihívása a létrehozott eredmény (innovációmenedzsment elnevezése alapján az eredménytermék) célirányos jogi védelmi rendszerének megteremtése. Ennek során gyakori igény, hogy az eredménytermék jogi védelmét az iparjogvédelem keretei között, szabadalom megszer-zésével biztosítsák. De vajon tényleg a szabadalom lenne a jogi védelem megfelelő eszköze?

Szabadalom és szabadalmazás! Vajon tényleg ez a célirányos eszköz?

Szabadalmazásnak nevezik azt az iparjogvédelmi eljárást, amelyben a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó hivatal (Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) szabadalmat, pontosabban szabadalmi oltalmat ad a találmányra. A szabadalmazás nemzeti szinten, törvényben szabályozott eljárás, ahol a nemzeti jogszabályok feltételei több ponton nemzetközi egyezményekhez igazodnak. A szabadalmazási eljárás alaki és érdemi feltételekhez, valamint díjfizetéshez kötött. Ez azt jelenti, hogy szabadalmi oltalom csak arra a szellemi alkotásra adható, amely a jogszabály szerint szabadalmazható találmánynak minősül. A szabadalmazás tehát a találmányok védelmi eszköze. Másrészt a bejelentőnek teljesítenie kell a szabadalmi eljárás elindításához és lefolytatásához szükséges eljárási feltételeket. Szabályszerű szabadalmi bejelentést kell készítenie, teljesíteni kell a jogszabály szerinti határidőket, és meg kell fizetnie a szintén jogszabályban meghatározott eljárási díjakat. Mivel ez különleges szakértelmet igényel, ezért célszerű a folyamathoz az iparjogvédelmi eljárásokra szakosodott szakembert, szabadalmi ügyvivőt bevonni.

Az eljárás nehézségei ellenére viszont a szabadalom valóban erős jogi védelmet ad a szabadalmi oltalom tárgyát képező találmányra a szabadalom tulajdonosának, a szabadalmasnak. Ez azt jelenti, hogy a szabadalmi oltalom tárgyát képező találmányt csak a szabadalmas (vagy az általa erre jogosított) használhatja és/vagy hasznosíthatja. Ez a találmány tárgyának előállítását, használatát, értékesítését, valamint ezek engedélyezését foglalja magában. Másként megfogalmazva a szabadalmas megtilthatja a szabadalmi oltalom tárgyát képező találmány használatát és/vagy hasznosítását, és szabadalombitorlást követ el, aki a szabadalom tárgyát képező találmányt a szabadalmas engedélye nélkül használja vagy hasznosítja. Ez pedig a polgári jog, és adott esetben a büntetőjog keretei között is szankcionálható.

Ugyanakkor ez az erős monopólium olyan korlátokhoz kötött, amelyeket érdemes minden szabadalmazás iránt érdeklődő szakembernek ismernie. Az első korlát az érdemi tartalom. Ez azon műszaki-technikai jellemzők összessége, amelyek leírják és meghatározzák a találmány lényegét. Ezeket a szabadalmi leírásban található igénypontok tartalmazzák. A szabadalmi oltalom csak azokra a műszaki-technikai megoldásokra vonatkozik, amelyekre az igényponti jellemzők teljes körűen (összességükben) ráolvashatók. A szabadalmi oltalom tehát nem terjed ki azokra a megoldásokra, amelyek kívül esnek az igénypontokban meghatározott jellemzők körén. A második korlát a közzététel. A szabadalmi bejelentés során a találmány lényegi jellemzői nyilvánosságra kerülnek. Ez hátrányt jelenthet a titokvédelem mellett is hasznosítható szellemi alkotások esetén, és csökkentheti az innovációval elérhető versenyelőnyt. A harmadik korlát a szabadalom területi hatálya. Az iparjogvédelmi oltalom mindig adott földrajzi területhez kötött. A szabadalmi oltalom csak azokban az országokban vagy régiókban érvényes, amelyre a területi hatályát kiterjesztették, azaz nincs világszabadalom, csak világszerte szabadalmazott találmány. A negyedik korlát a szabadalmi oltalom időbeni hatálya. Időbeni hatálynak nevezzük azt az időtartamot, ameddig a szabadalmi oltalom érvényesen fenntartható. Ez részben a találmányok tárgyától függ. Ugyanakkor általánosságban elmondhatjuk, hogy a szabadalmi oltalom a találmányok nagy része esetén 20 évig tartható fenn, és ez az időbeni korlát többnyire nem nyújtható meg. A következő korlát a szabadalmi oltalom érvényessége. A szabadalmi oltalom nyújtotta előnyökre csak addig építhetünk, amíg a szabadalmi oltalom érvényes. Ez pedig nem automatikus, hanem a szabadalmi oltalom megszerzéséhez hasonló módon, feltételekhez kötött. Az egyik ilyen feltétel a díjfizetés. Nemcsak a szabadalmi oltalom megszerzése, hanem a fenntartása is határidőben teljesítendő díj fizetéséhez kötött. A díjfizetés elmaradása pedig a szabadalmi oltalom megszűnéséhez, és a szabadalom érvényességének elvesztéséhez vezet. A szabadalmi oltalom ellenérdekű felek oldaláról meg is támadható, és ennek során érvényessége korlátozható, adott esetben a szabadalom meg is semmisíthető, azaz a bejelentés napjára visszamenőlegesen érvénytelenné tehető. Végül lehetnek a szabadalmi oltalmat korlátozó jogok. A szabadalom forgalomképes vagyoni jog, amely értékesíthető, használatba adható és megterhelhető. Így keletkezhetnek olyan korlátok, amelyek a szabadalmas találmánnyal kapcsolatos lehetőségeit korlátozzák.

A vállalati innovációmenedzsment folyamatában a védelem, a használat és a hasznosítás célirányos feltételrendszerének kialakítása során ismerni kell ezeket a korlátokat. Szerencsére a szabadalmi információs rendszer az ún. szabadalmi lajstromokon keresztül nyitott. A szabadalmi lajstromok olyan közhiteles, az ingatlannyilvántartáshoz hasonló adatbázisok, amelyek a folyamatban lévő szabadalmi eljárásokra és a szabadalmi oltalmakra vonatkozó minden lényeges információt naprakészen tartamaznak. Ezek az adatbázisok pedig ma már bárki számára online is elérhetők, kutathatók, tartalmuk letölthető, adott esetben tartalmukról hivatalos másolat kérhető.

Milyen szempontokat érdemes akkor figyelembe venni, ha szabadalmazás lehetősége megfontolás tárgyát képezi?

A mérlegelési szempontok felállítása során abból érdemes kiindulni, hogy a szabadalmi oltalom is egy olyan eszköz, amelynek az eredménytermék üzleti hasznosítását kell kiszolgálnia, és pénzügyi szempontból is meg kell térülnie. Így a mérlegelési szempontokat 3 csoportba érdemes sorolni:

1. csoportba sorolható szempontok a szabadalmazni kívánt szellemi alkotással függenek össze. Objektív feltétel, hogy a szabadalommal védi kívánt szellemi alkotás szabadalmazható találmány legyen. Kidolgozottsági szintje biztosítsa találmányként lehetséges leírását. Innovatív tartalma és jellege pedig indokolja a közzétételből következő versenyelőny elvesztését.

2. csoportba sorolható szempontok az üzleti koncepcióval függenek össze. Hogyan kívánjuk használni és/vagy hasznosítani a találmányt. Milyen földrajzi területen, és mikor kívánjuk megkezdeni a találmány hasznosítását. Belefér-e ebben a szabadalmi eljárás viszonylag hosszabb átfutási ideje. Milyen jellegű a piaci verseny, és milyen iparjogvédelmi gyakorlatot folytat a tárgyban vagy a témában a konkurencia.

3. csoportba sorolható szempontok a pénzügyi lehetőségekkel függenek össze. A szabadalmi oltalom megszerzése és fenntartása is díjfizetéshez kötött. A szabadalmazási eljárás szakszerű lebonyolítása szabadalmi ügyvivők igénybevételét igényli. Így a szabadalmi oltalom megszerzése és fenntartása akár jelentős pénzügyi befektetéssel is járhat, ami szükségessé teszi az iparjogvédelmi költségek megtérülésének elemzését.

A szabadalom levédése, a szabadalom, a szabadalmi oltalom megszerzése tehát adott esetben célirányos és erős jogi védelmi eszköz lehet egy innovációs folyamatban, és sok esetben alapvetően szükséges feltétel a jelentős erőfeszítéssel létrehozott szellemi alkotások védelméhez, használati és hasznosítási feltételeinek megteremtéséhez. Ugyanakkor minden esetben mérlegelni szükséges, hogy amennyiben a szabadalmazás lehetséges, valóban a szabadalom megszerzése az optimális út az eredménytermék védelméhez és hasznosításához. A kérdés eldöntéséhez célszerű minden esetben szabadalmi ügyvivőt vagy innovációmenedzsment szakértőt bevonni, akik megfelelő szaktudással rendelkeznek a szabadalmazással kapcsolatos döntések megalapozásához. Bővebb info » www.kjj.hu.

Jelnyelvi tolmácsok segítik a siketeket és nagyothallókat az Erste összes bankfiókjában

A hallássérültek számára teszi egyszerűbbé a mindennapi bankolást az Erste legújabb szolgáltatása. A pénzintézet összes fiókjában, a teljes nyitvatartási időben jeltolmácsok segítik a siket és nagyothalló ügyfeleket a pénzügyek intézésében.
2023. 03. 21. 11:30
Megosztás:

Annyit költünk az autóra, amennyiből egy egzotikus nyaralásra is mehetnénk

Kiszámoltuk már valaha, mennyibe kerül a saját autónk, pusztán attól, hogy van? Valóban használjuk és kihasználjuk olyan mértékben, hogy megérje fenntartani, és fizetni utána évről évre a tetemes költségeket? Ma már elavult szemlélet az, hogy saját autó nélkül megáll az élet, hiszen olyan bérlési formák állnak rendelkezésre, amelyeknek köszönhetően, ha akarjuk, naponta másik járművet használhatunk, az utazási céljainknak megfelelően.
2023. 03. 21. 11:00
Megosztás:

A jövőbeli nyugdíj nagysága ettől a számadattól függ - érkezik a valorizációs szorzó 2023

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a nyúlfarknyi jogszabályt, amelyben kihirdeti a nyugdíjak megállapításához nélkülözhetetlen szorzószámot a tavalyi 17,5 százalékos bruttó átlagkereset-növekedés alapján – írja a Bank360.hu.  
2023. 03. 21. 10:37
Megosztás:

Hogyan válasszuk ki a megfelelő okosórát? Figyelj az egészségedre a Garmin vagy a Huawei okosórákkal!

Manapság egyre népszerűbbek a mobil eszközök. Kétségtelen, hogy nagyban megkönnyítik az életünket. A technológiai kütyük legnagyobb előnye az állandó internet-hozzáférés, a kapcsolattartás másokkal és az életünket egyszerűbbé, hatékonyabbá tévő funkciók. Az okostelefonok és táblagépek a leggyakrabban használt eszközök, de az okosórák is egyre népszerűbbek.
2023. 03. 21. 10:30
Megosztás:

Pluszban nyitottak az európai tőzsdék

Indexemelkedéssel indult a kereskedés kedden a főbb európai értékpapírpiacokon.
2023. 03. 21. 10:00
Megosztás:

Csoportos létszámcsökkentés lesz a NÖF-nél

Csoportos létszámcsökkentés lesz a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-nél.
2023. 03. 21. 09:30
Megosztás:

Folytatódik az Árzuhanás a SPAR-nál

A SPAR Magyarország minden héten az Árzuhanás Promóció keretein belül teszi még vonzóbbá kínálatát. Ettől a hétfőtől az alábbi termékkörök Promócióban résztvevő termékeinek árai, terméktől függően 5-40%-kal lesznek olcsóbbak a SPAR és INTERSPAR áruházakban. A múlt héten több mint 300 termékkel indult el a Promóció, ez a szám ezen a héten közel 70 termékkel bővül.
2023. 03. 21. 08:45
Megosztás:

A ChatGPT alkalmazásnak kiberbiztonsági kockázatai is vannak egy tanulmány szerint

Világszerte rohamléptekkel nő a ChatGPT népszerűsége, a médiában megjelenő hírek azonban csak az alkalmazás intelligens válaszokat generáló tulajdonságát emelik ki egy tanulmány szerint, miközben elrejtik a veszélyes oldalát a fogyasztók elől: a bűnözők ugyanis visszaélhetnek a chatbottal, így elősegíthetik, hogy viszonylag alacsony költséggel, automatizált módon lehessen tömeges csalási kampányokat létrehozni, ez pedig az eddigieknél is nagyobb adathalász-támadások új hullámát idézheti elő.
2023. 03. 21. 08:30
Megosztás:

Erősödött reggelre a forint

Erősödött kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 03. 21. 08:00
Megosztás:

280 millió forintos fejlesztést hajt végre az orosházi Königin Trade Kft.

Kétszáznyolcvan millió forintos fejlesztést hajt végre a méhészeti eszközök és egyéb élelmiszeripari gépek gyártásával foglalkozó orosházi Königin Trade Kft.
2023. 03. 21. 07:48
Megosztás:

Török-szíriai földrengés: Hétmilliárd euró gyűlt össze az újjáépítésre

Nemzetközi adományozók összesen hétmilliárd eurót ajánlottak fel a február elején Törökországot és Szíriát sújtó földrengés túlélőinek megsegítésére és az újjáépítés támogatására - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben.
2023. 03. 21. 07:00
Megosztás:

Német kutatóintézet: Jön az európai bankválság?

Nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy németországi vagy európai bankválsággá fajulnak az utóbbi hetek bankcsődjei - emelte ki az egyik legtekintélyesebb német kutatóintézet, a berlini DIW vezetője hétfői nyilatkozatában.
2023. 03. 21. 06:30
Megosztás:

1 milliárd forintból újul meg az Ajtósi Dürer sor és a Zichy Géza utca egy-egy szakasza

Megújul az Ajtósi Dürer sor mintegy 300 méteres, valamint a Zichy Géza utca mintegy 100 méteres szakasza a közeljövőben a 3,7 hektárt felölelő Dürer Park ingatlanfejlesztési projekt részeként, amit a Dürer Befektetési Kft., mint beruházó a Property Markettel, mint ingatlanfejlesztővel együttműködésben valósít meg. A Városliget melletti úthálózat burkolatait és infrastruktúrájának jelentősen leromlott állapotát saját költségén, több mint 1 milliárd forint összegben újítja meg a beruházó. A Dürer Park projekt részeként zöldfelületek, biztonságos kerékpárút és gyalogos járda épül a Városliget közvetlen szomszédságában.
2023. 03. 21. 06:00
Megosztás:

Idén is megrendezik a TeSzedd hulladékgyűjtő akciót

Idén is megrendezik a TeSzedd! hulladékgyűjtő akciót, amelyre már jelentkezhetnek az önkéntesek - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára hétfőn, Budapesten.
2023. 03. 21. 05:30
Megosztás:

A Janaf kész növelni kőolajszállítási és raktározási kapacitásait

Az Adria kőolajvezeték horvátországi szakaszát üzemeltető Janaf vállalat kész növelni kőolajszállítási és raktározási kapacitásait, ha arra piaci kereslet mutatkozik - írta a Poslovni Denvik című horvát gazdasági napilap hétfőn.
2023. 03. 21. 05:00
Megosztás:

Te hogyan nézed a sorozatokat? Elmondjuk, mi a szokás...

Az internetes tartalmakat többnyire egyedül, a sorozatokat már társaságban szeretjük nézni, és az evéshez is szívesen kapcsoljuk be a tévét – derül ki a Samsung reprezentatív felméréséből[2]. A magyarok tartalomfogyasztási szokásait vizsgáló kutatás arra is rámutat, hogy sokan osztják meg a figyelmüket: egyszerre több mozgóképes tartalmat néznek, vagy éppen a tévézés mellett párhuzamosan más társasági vagy önálló tevékenységet végeznek.
2023. 03. 21. 04:00
Megosztás:

Tavaly visszatértek a turisták Párizsba

Több mint 44 millió turista látogatott el tavaly Párizsba és környékére, az Ile-de-France régióba, ami 95 százalékos emelkedés 2021-hez képest, de még 13 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől - derül ki a régió turisztikai bizottságának hétfőn közzétett közleményéből.
2023. 03. 21. 03:30
Megosztás:

Így nőttek az albérleti díjak februárban

A lakásbérleti díjak országosan 1,8 százalékkal, a fővárosban 1,4 százalékkal nőttek februárban az egy hónappal korábbihoz viszonyítva; éves összevetésben országosan 20, Budapesten 21 százalékos volt az áremelkedés - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com lakbérindexéből.
2023. 03. 21. 03:00
Megosztás:

Családi pótlék helyett élelmiszerjegy! - így nem lehet elinni, elkártyázni a pénzt

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a családi pótlék részletes szabályait. A családi pótlék és annak összege körül évek óta folyamatosak a politikai viharok, így ne csodálkozzunk, hogy szakértők folyamatosan próbálják a rendszert megújítani, megreformálni. Egy ilyen tervet vezetett fel Róna Péter közgazdász a családi pótlékkal kapcsolatban, melynek részleteit cikkünkben olvashatja.
2023. 03. 21. 02:00
Megosztás:

Befektetési céllal vásárolnak ingatlanokat a főváros ezen kerületében

A vevők főként befektetési céllal vásároltak a fővárosi második kerületben és átlagosan 109 millió forintot költöttek a nagyjából 110 négyzetméteres ingatlanokra 2022-ben - közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.
2023. 03. 21. 01:30
Megosztás: