Az Erste Csoport jó teljesítménye folytatódott az első negyedévben is

Az Erste Csoport 1,51 milliárd eurós működési eredményt ért el 2024 első negyedévében (2023 első negyedév: 1,26 milliárd euró). A 208,1 milliárd eurós hitelállomány 2023 végéhez képes nem változott, az ügyfélbetétek állománya kis mértékben, 235,3 milliárd euróra (+1,1%) emelkedett. 2023 azonos időszakával ellentétben 2024 első negyedévében már kellett kockázati költséget könyvelni; mindazonáltal a 95 millió eurós összeg hosszabb távon mérsékelt szintet jelent. Az NPL ráta 2,3%-os aránya nem változott az előző negyedévhez képest. A költség/bevétel arány 46,0%-ra javult (2023 első negyedév: 49,7%). Az értékpapír-megtakarítási programok száma 1,24 millióra emelkedett 2024 első három hónapjában, ami éves szinten 24%-os növekedést jelent. A negyedéves nettó nyereség 783 millió euró volt (2023 első negyedév: 594 millió euró)

Az Erste Csoport jó teljesítménye folytatódott az első negyedévben is

"Az első negyedév jól alakult bankcsoportunk számára. A kockázati költségek a hosszú távú átlaghoz képest mérsékelt szinten vannak. Üzleti modellünk alapvető stabilitása szilárd alaptőke-mutatónkban is megmutatkozik. Mivel már sok éve használjuk fel jó üzleti teljesítményünket tőkehelyzetünk megerősítésére, abban a helyzetben vagyunk, hogy támogatni tudjuk régiónk lakosságát növekedési és finanszírozási terveik megvalósításában” – mondta Willi Cernko, az Erste Csoport elnök-vezérigazgatója.

"A nettó kamat- és díjbevétel stabil növekedése, valamint a továbbra is mérsékelt szinten maradó kockázati költségek – ezek a tényezők segítettek abban, hogy a múlt év jó teljesítményére épülő eredményeket könyvelhessünk el az első negyedévben. Úgy gondoljuk, hogy ennek a teljesítménynek köszönhetően jó helyzetben várjuk a változó kamatkörnyezetet és a régió előre jelzett gazdasági növekedését" – mondta Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A 2024 január-márciusi pénzügyi eredményeket (nyereség/veszteség)  a 2023  január-márciusi adatokkal, a mérleg tételeinél pedig a 2024. március 31.-i adatokat a 2023. december 31-i pozíciókkal vetjük össze.

Bevételnövekedés a magasabb piaci kamatok és a nagyobb hitelállomány miatt

A nettó kamatbevétel 1852 millió euróra nőtt  (+4,7%; 1769 millió euróról), leginkább Ausztriában, az emelkedő piaci kamatszint, valamint a hitelezés bővülése nyomán. A nettó díj- és jutalékbevétel 712 millió euróra emelkedett  (+10,8%; 643 millió euróról). Szinte minden elsődleges piacon növekedés volt tapasztalható, különösen a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, de a vagyonkezelés területén is. A nettó kereskedési eredmény 106 millió euróra csökkent (117 millió euróról); a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök eredménye 33 millió euróra nőtt (-81 millió euróról). E két tétel alakulása elsősorban átértékelési hatásoknak tulajdonítható. A működési bevétel 2788 millió euróra emelkedett (+11,6%; 2499 millió euróról).

A működési eredmény 19,8%-kal nőtt, a költség/bevétel arány 46,0%-ra javult

Az általános igazgatási költségek 1283 millió euróra nőttek (+3,3%; 1242 millió euróról). A személyi jellegű ráfordítások 746 millió euróra emelkedtek (+7,0%; 698 millió euróról), elsősorban a fizetésemelések miatt. Az egyéb adminisztratív költségek 402 millió euróra csökkentek (-1,6%; 409 millió euróról), miután a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások – többnyire már a teljes 2024-es évre előre elszámolva – 76 millió euróra csökkentek (113 millió euróról) leginkább Ausztriában; az IT költségek 143 millió euróra emelkedtek (124 millió euróról). Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 143 millió euró volt (-1,3%; 136 millió euróról). Összességében a működési eredmény jelentősen, 1505 millió euróra nőtt (+19,8%; 1257 millió euróról). A költség/bevétel ráta 46,0 százalékra javult (49,7 százalékról).

Az NPL ráta változatlanul 2,3 százalékon

A pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (“kockázati költség”) -95 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 18 bázispontot tett ki (az előző évi 21 millió euró és 4 bázispont volt). Horvátország és Magyarország kivételével minden elsődleges piacon a hitelekkel szemben nettó céltartalékképzés történt. Pozitív hozzájárulást jelentettek a már leírt hitelek megtérüléséből származó bevételek, elsősorban Ausztriában. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta stabilan 2,3 százalékon állt (2,3 százalék után). Az NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 83,7 százalékra emelkedett (85,1 százalékról).

Az egyéb működési eredmény javulása segítette a nettó nyereség növekedését

Az egyéb működési eredmény -123 millió eurót tett ki (-274 millió euró után). Az ebben a sorban szereplő szanálási alapokba fizetendő, és már a teljes 2024-es évre elszámolt hozzájárulás jelentősen, 27 millió euróra csökkent (138 millió euróról), miután az euróövezetben nem szednek be éves hozzájárulást 2024-ben. Bankokat terhelő különadókat jelenleg négy fő piacon kell fizetni. A 86 millió eurós (99 millió euró előző évi után) összeg az egyéb működési eredményben jelenik meg. Ebből 67 millió euró (tavaly 89 millió euró) Magyarországon került elszámolásra. Ausztriában 10 millió euró (10 millió euró), Romániában (újonnan bevezetett) 9 millió euró volt a bankadó. A 21 millió eurós szlovákiai bankadó közvetlenül a jövedelemadók sorában szerepel.

Az eredményt terhelő adók 257 millió eurót tettek ki (186 millió euró után). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 244 millió euróra emelkedett (224 millió euróról), leginkább a takarékpénztárak lényegesen jobb eredménye miatt, elsősorban a magasabb nettó kamatbevétel és a szanalási alapba történő befizetés hiánya miatt. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó nettó eredmény (nettó nyereség) 783 millió euróra nőtt (594 millió euróról) az erőteljes működési eredménynek és az egyéb működési eredmény javulásának köszönhetően.

Nagyjából változatlan hitelállomány, a betétállomány 1,1 százalékkal nőtt

Az alaptőke – AT1 tőkeinstrumentumok nélkül – 26,9 milliárd euróra nőtt (26,1 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek (Capital Requirements Regulation ) megfelelő szűrés után az elsődleges tier 1-es alaptőke (CET1, végleges) 22,7 milliárd euróra nőtt (22,9 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 28,7 milliárd euróra (29,1 euróról). Az első negyedéves időközi eredmény nem szerepel a fenti adatokban, a kockázati költségeket azonban levonták. A teljes kockázati kitettség (a kockázattal súlyozott eszközök, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat – a CRR szerint végleges) 149,9 milliárd euróra nőttek (146,5 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1) 15,2 százalék volt (15,7 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 19,2 százalékon állt (19,9 százalék után).

A mérlegfőösszeg 342,7 milliárd euróra nőtt (+1,6%; 337,2 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 29,4 milliárd euróra csökkentek (36,7 milliárd euróról), a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek állománya 30,9 milliárd euróra emelkedett (21,4 milliárd euróról), leginkább Ausztriában és Csehországban. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya nagyjából változatlan maradt a múlt év végéhez képest, 208,1 milliárd eurót tett ki (+0,1%; 207,8 milliárd euróról). Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya 19,7 milliárd euróra csökkent (22,9 milliárd euróról). Az ügyfélbetétek állománya – leginkább Csehországban és Romániában – bővült 235,3 milliárd euróra (+1,1%; 232,8 milliárd euróról). A hitel/betét ráta 88,4 százalékra esett (89,3 százalékról).

Előrejelzés 2024-re

Az elemzői várakozások szerint az Erste Csoport elsődleges piacain javuló GDP-növekedés várható 2024-ben. Az inflációs nyomás idén várhatóan továbbra is lefelé mutató trendet követ. A továbbra is erős munkaerőpiac támogatja a gazdaság növekedését az Erste Csoport összes piacán. A folyó fizetési mérleg a legtöbb országban fenntartható szinten maradhat, folytatódik a költségvetési hiányok konszolidálása. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az Erste Csoport összes piacán az előrejelzések szerint nagyjából stabil marad, így lényegesen az eurózóna átlaga alatt lesz.

Ilyen körülmények között az Erste Csoport mintegy 5%-os nettó hitelnövekedésre számít. A fent ismertetett makrokilátások alapján a kockázati költségek alacsony szinten maradnak 2024-ben. Habár a jelenlegi alacsony kockázati költségszintek mellett nehéz pontos előrejelzést adni, az Erste Csoport arra számít, hogy 2024-ben a kockázati költségek az átlagos bruttó ügyfélhitelek 25 bázispontja alatt lesznek.

Az Erste Csoport célja a 15 százalékot meghaladó ROTE (Return On Tangible Equity) elérése 2024-ban. A CET1 mutató várhatóan erős marad, ami fokozott tőkemegtérülést és/vagy rugalmasabb fúziós és felvásárlási (M&A) tevékenységet tesz lehetővé annak ellenére, hogy az Erste Csoport 2024-ben 500 millió euró értékű sajátrészvény-visszavásárlást tervez végrehajtani.

Milyen programok vannak egy prémium masszázsfotelen?

Mindenki szeretne magának otthonra egy olyan helyet, ahol a munka után ellazulhat és felfrissülhet.
2024. 05. 30. 07:30
Megosztás:

Átadták a Gyulai Várfürdő átalakított főépületét

Átadták a Gyulai Várfürdő átalakított főépületét szerdán, a Békés vármegyei város egymilliárd forint hazai forrást fordított a beruházásra.
2024. 05. 30. 07:00
Megosztás:

Nem mindenkinek jutnak EU-s források

(Újra)Indul idén nyáron a 2021-2027-es EU költségvetéshez kapcsolódó pályázati idény, hiszen 2023 év végén az ún. Igazságügyi reform Bizottsági elfogadásával jelentős, 10,4 mrd euró összegű forrást szabadítottak fel Magyarország számára. Ennek eredményeként több, a gazdasági szereplők által is már nagyon várt operatív program pályázatai nyílhatnak meg. A kohéziós források mellett energetikai fejlesztések támogatására szolgáló pályázatok kiírására számíthatunk még az idén – hangsúlyozták a Niveus Consulting Group pályázatírási és tanácsadási üzletágának szakértői.
2024. 05. 30. 06:30
Megosztás:

A kormány hamarosan dönt az otthonfelújítási program feltételeiről és ütemezéséről

A felhívástervezet társadalmi egyeztetése során beérkezett, kiemelkedő mennyiségű javaslatra tekintettel következő ülésén véglegesíti a kormány az otthonfelújítási program kiírását - tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán közös közleményben az MTI-t.
2024. 05. 30. 06:00
Megosztás:

A MNB elővigyázattoságot javasol az OTP Banknak oroszországi működése kapcsán

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több elővigyázatossági intézkedés megtételét javasolja az OTP Banknak oroszországi leánybankja tevékenysége kapcsán, a lépések hozzájárulhatnak a bankcsoport további stabil, eredményes, megbízható működéséhez - közölte a jegybank szerdán az MTI-vel.
2024. 05. 30. 05:30
Megosztás:

Mintaüzemet néztek meg a GINOP Plusz Monitoring Bizottság tagjai

A Ferzol Kft. mintaüzemét nézték meg a GINOP Plusz Monitoring Bizottság tagjai szerdán Tápiószőlősön.
2024. 05. 30. 05:00
Megosztás:

Hasít az Erste Lakástakarék: 20 ezer szerződés egy év alatt

Újra érdemes lakástakarékban gondolkodni, ha megtakarításról van szó, és ezt egyre többen felismerik: az Erste Lakástakarék termékének értékesítési eredményei a legszebb éveket, az állami támogatás megszűnése előtti időszakot idézik. Tavaly májusban indult az akár 30 százalékos kamatbónuszt fizető előtakarékossági rendszer, azóta az ügyfelek 20 ezer új szerződést kötöttek összesen közel 200 milliárd forint értékben. Nőtt a hosszabb megtakarítási időt választók aránya, a megtakarítók pedig most átlagosan 40 ezer forintot tesznek félre havonta, szemben a korábbi 17 ezerrel.
2024. 05. 30. 04:30
Megosztás:

Extravagáns, színes és szupermodern művekkel rúgja be a nyarat a Virág Judit Galéria

Extravagáns és modern dupla nyári kiállítással jelentkezik a Virág Judit Galéria. A május 31-én nyíló ingyenes tárlaton Vető Orsolya Lia fiatal festőművész vitalitástól duzzadó, életigenlő színes képeit, valamint kilenc keramikus 21. századi, izgalmas kreációit láthatják az érdeklődők. A kiállított művek egytől-egyig megvásárolhatóak.
2024. 05. 30. 04:00
Megosztás:

Az ultragyors kiszállítás tündöklése és bukása: a gyorsaság önmagában már nem elég

Az élelmiszerek és egyéb kereskedelmi termékek azonnali kiszállítását ígérő gyorskereskedelem 2020-ban vált iránymutató trenddé, azonban napjainkra már elérte fejlődésének határait. Peter Menky, a DODO okoslogisztikai vállalat globális kereskedelmi igazgatója szerint a kizárólag ultragyors kiszállítási modellre alapozó vállalatok mára veszteségesen, üzletileg nem fenntartható módon működnek. A fenntartható városi logisztika szakértője jelentős európai szereplők példáján keresztül mutatja be, milyen út vezetett idáig.
2024. 05. 30. 03:30
Megosztás:

Balatoni ingatlanpiac: a négyzetméterárak stagnálnak, a kínálat a harmadával nőtt májusban

Májusban a Balaton környékén meghirdetett ingatlanok négyzetméterára közel azonos (+0,2%), mint tavaly az év ugyanezen időszakában, miközben az északi és déli parton is jóval több a meghirdetett ingatlanok száma. Az északi parton közel 23, míg a déli parton több mint 10%-ot nőtt a kínálat. Az ingatlan.com májusi adatai, valamint az aktuális hazai ingatlanpiaci trendek alapján a money.hu összegyűjtötte, hol lehet érdemes most nyaralót vásárolni, és hogyan finanszírozható akár hitelből is egy balatoni víkendház.
2024. 05. 30. 03:00
Megosztás:

Megdöbbentő, ahogyan a magyar vállakozó gondolkodik

Kiugróan megnőtt a megélhetés mint a vállalkozás motivációja, és érezhető némi negatív várakozás, ugyanakkor vállalkozni továbbra is vonzó dolog Magyarországon – ez derül ki többek között a világ legnagyobb vállalkozáskutatása, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) frissen közzétett magyar eredményeiből.
2024. 05. 30. 02:30
Megosztás:

Lottó és szerencse horoszkóp a hétvégéig - melyik csillagjegyre vár nagy nyeremény?

Pénzügyi horoszkóp a hét hátralévő részére (május 30. - június 2.) Ezen a héten az univerzum különleges üzeneteket küld minden csillagjegy számára, tele pénzügyi csodákkal és szerencsés találkozásokkal! Olvasd el részletes és izgalmas horoszkópunkat, hogy megtudd, milyen váratlan lehetőségeket rejtenek a csillagok számodra a jövő hétre! Tudd meg, melyik nap lesz a legkedvezőbb a lottózásra, és mely szerencsés állat jelzi a bőséget az életedben!
2024. 05. 30. 02:00
Megosztás:

Melyik most a legjobb állampapír? Számoljuk ki!

Június 3-tól a Magyar Állampapír Plusz megújult formában lesz elérhető: jelentősen megemelték a befektetés kamatát, így az öt évre vetített éves átlagos hozam 6,73% lesz. Felmerül a kérdés, hogy az új befektetési lehetőség mennyire alakítja át az állampapírpiacot. A Bankmonitor szakértői most összehasonlítják a jelenleg kapható állampapírokat, így MÁP Plusz mellett a FixMÁP, BMÁP, PMÁP, a DKJ és az 1MÁP is az elemzés része. Melyik a legjobb kamatozású állampapír most?
2024. 05. 30. 01:00
Megosztás:

Az új play-to-earn mém érme már 250.000 dollárt gyűjtött az előértékesítés során, vajon legyűri a Flokit?

A Doge mém érmék már egy ideje igazi nagykutyák a kripto világban, úgy, ahogy a play-to-earn (P2E = játssz, hogy keress) GameFi kriptovaluták is.
2024. 05. 30. 00:01
Megosztás:

Emelkednek az állampapír hosszú hozamok - mit jelent ez?

Azzal, hogy a Fed döntéshozók egyre inkább a kivárás mellett teszik le a voksukat, s több megerősítő adatra várnak az infláció csökkenését illetően, a kötvénybefektetőket is elbizonytalanították az elmúlt időszakban.
2024. 05. 29. 23:30
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél a Skandináv lottón!

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a május 29-én megtartott 22. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
2024. 05. 29. 23:00
Megosztás:

Online is kérhető igazolás az adóazonosító jelről

Május 9-től a NAV új digitális szolgáltatásaként elektronikusan is lekérhető az igazolás az adóazonosító jelről a NAV Ügyfélportálon (ÜPO) - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.
2024. 05. 29. 22:30
Megosztás:

Világviszonylatban elmaradnak az EU beruházásai a mesterséges intelligencia terén

Az Európai Unió kihívásokkal néz szembe a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazására irányuló beruházásokért folytatott globális versenyben, az uniós beruházások elmaradnak a világelsők mögött - közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű számvevőszéke szerdán.
2024. 05. 29. 22:00
Megosztás:

Jóvátételt kapnak az Eventim ügyfelei

Több mint 80 ezer fogyasztó kaphat kompenzációt az Eventim jegyértékesítő portáltól a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeképpen - közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.
2024. 05. 29. 21:30
Megosztás:

Segítséget kapnak az online pénzügyi csalások áldozatai

Bankszakmai ajánlást fogalmaztak meg az online pénzügyi csalások áldozataitól érkező bejelentések megfelelő fogadásának és kezelésének segítésére a Magyar Bankszövetség tagjai számára - jelentették be szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.
2024. 05. 29. 21:00
Megosztás: