Kriptó adózása és YouTube bevételek adózása Magyarországon

Hogyan adózik a kriptódevizákból származó jövedelem, nyereség Magyarországon? Mennyi adót kell fizetni a YouTube-ról származó bevételek után? Akárcsak 2017 óta minden évben, a NAV 2023-ban is elkészítette a 2022. évi jövedelmeket tartalmazó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket. Mindez sokaknak jelent segítséget, hiszen a bevallási tervezetben a munkáltatóktól, kifizetőktől érkező jövedelmek megjelennek a megfelelő bevallási sorokon. Azonban a külföldről és nem kifizetőktől érkező, de Magyarországon adóköteles jövedelmet is szükséges bevallani, és az ehhez kapcsolódó magyar adó után is keletkezik befizetési kötelezettség május 22-ig. Ezeket pedig a NAV bevallási tervezete bizony nem tartalmazza. A részleteket Gyányi Tamás adószakértő, a WTS Klient senior partnere foglalta össze.

Kriptó adózása és YouTube bevételek adózása Magyarországon

Akárcsak 2017 óta minden évben, a NAV 2023-ban is elkészítette a 2022. évi jövedelmeket tartalmazó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket. Mindez sokaknak jelent segítséget, hiszen a bevallási tervezetben a munkáltatóktól, kifizetőktől érkező jövedelmek megjelennek a megfelelő bevallási sorokon. Azonban a külföldről és nem kifizetőktől érkező, de Magyarországon adóköteles jövedelmet is szükséges bevallani, és az ehhez kapcsolódó magyar adó után is keletkezik befizetési kötelezettség május 22-ig. Ezeket pedig a NAV bevallási tervezete bizony nem tartalmazza. A részleteket Gyányi Tamás adószakértő, a WTS Klient senior partnere foglalta össze.

Milyen bevételeket nem tartalmaz a bevallási tervezet?

A bevallási tervezetben értelemszerűen nem szerepelnek azok a jövedelmek, amelyről a NAV-nak nincs tudomása. Ilyenek lehetnek például az alábbi bevételek:

- magyarországi magánszemélyek felé bérbe adott ingatlanok jövedelme (a magyar cégek/kifizetőnek minősülő szervezetek felé történő bérbeadások esetén a kifizetői adatszolgáltatás alapján szerepel a bevallási tervezetben a bevétel, és a kifizető által levont adó)

- külföldi ingatlan bérbeadásából, vagy értékesítéséből származó jövedelem

- külföldi munkáltatótól vagy külföldi kifizetőtől származó jövedelem

- külföldi cégektől, szervezetektől kapott jövedelmek (például egy önálló munkavégzés ellenértéke)

- kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciók jövedelme

- külföldi, külön adózó jövedelmek (például külföldi befektetési szolgáltatókon, külföldi bankokon keresztül realizált osztalék, kamat, árfolyamnyereség)

- külföldön végzett munka ellenértéke (amennyiben külföldi cégtől származik)

Mindent jövedelmet be kell vallani, ami külföldről származik?

Sajnos nincs egy valamennyi jövedelemtípusra, és helyzetre alkalmazható egységes szabály. Hiszen az egyes jövedelmek bevallása, és az, hogy milyen adómértéket kell fizetni, függ a magánszemély adóügyi illetőségétől, a jövedelem típusától, illetve attól, hogy hol végezzük a bevételt eredményező munkát. Szintén meghatározó az is, hogy Magyarország kötött-e a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt az érintett külföldi országgal, ahonnan a jövedelem származik. Az adóügyi illetőség meghatározása sem kizárólag az állampolgársághoz kötött. A magyar jogszabályok szerint azonban legalább egyértelmű a szabály: a magyar adóügyi illetőségű magánszemélyek belföldről és külföldről származó jövedelmét, továbbá a külföldi személyek belföldről származó, vagy egyébként nemzetközi szerződés, viszonosság alapján a Magyarországon adóztatható jövedelmét adóztatja Magyarország.

„Általánosságban elmondható, hogy egy magánszemély külföldről származó jövedelme Magyarországon akkor adóztatható, ha a magánszemély a magyar szabályok és – figyelemmel a külföldi állam illetőségi szabályaira is – az egyezmény előírásai alapján belföldi illetőségű, és az egyezmény Magyarország esetében a jövedelem adóztatását lehetővé teszi” – foglalta össze Gyányi Tamás, azonban hozzátette: „Előfordulhat olyan eset is, amikor egy adott jövedelem az adóegyezmény rendelkezése alapján mentesül Magyarországon az adózás alól, azonban a bevallásban fel kell tüntetni. Például egy horvátországi ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet az 57. sorban, a kettős adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem címszó alatt.”

Egy digitális nomád helyzete még különlegesebb lehet. Például előfordulhat, hogy egy magyar állampolgár, aki egy nem magyar cégtől kap díjazást, nem fizet Magyarországon adót, ha a tevékenységét nem Magyarországon végzi, és az adóügyi illetősége is a tevékenység végzésének országába került át (és sokadik feltételként még azt is hozzáfűzhetjük, hogy ezzel az országgal fennáll adóügyi egyezményünk).

Kriptovaluták, youtuberek és passzív jövedelmek adózása

A kriptoügyletekből származó jövedelem külön adózó jövedelemnek számít, és a tárgyévi igazolt költségek, például a kriptoeszköz vételára vagy a bányászathoz kapcsolódó, igazolt kiadások (a tartáshoz kapcsolódó díjak, jutalékok például) levonhatók a bevételből. A NAV tájékoztatója alapján, ha a bevételek összege több, mint a kiadásoké, akkor ügyleti nyereség keletkezik, ha pedig a tárgyévi kiadások összege meghaladja a bevételek összegét, akkor ügyleti veszteséget kell megállapítani. Az ügyleti nyereség és az ügyleti veszteség kiszámításakor a 2022-ben kriptoeszköz megszerzésére fordított, igazolt kiadást akkor is figyelembe kell venni, ha 2022-ben ezt a kriptoeszközt a magánszemély nem váltotta valós vagyoni értékre. Adófizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik, ha azokat az adózó valós vagyoni értékre, például valamely törvényes fizetőeszközre váltja, vagy abból ingóságot, ingatlant vásárol. Kedvező „önbevallási” lehetőség, hogy ha a magánszemély a 2021-es adóév előtti ügyletek után nem állapított meg jövedelmet, akkor ezeknek az ügyleteknek az eredményét 2022-es ügyleti eredményként veheti figyelembe, és bevallhatja.

„Az ügyleti nyereséget (jövedelmet) a 22SZJA-bevallás 164. sorának d) oszlopában, annak adóját pedig a 164. sor e) oszlopában kell feltüntetni. Az ügyleti veszteség összegét a 164. sor a) oszlopába kell beírni akkor, ha azt a következő két adóévben az adókiegyenlítés alkalmazásakor figyelembe szeretnénk venni. Adókiegyenlítés csak akkor alkalmazható, ha az ügyleti veszteség keletkezésének adóévére vonatkozó szja-bevallásban a magánszemély az ügyleti veszteség összegét feltüntette” – magyarázta a jogszabály gyakorlati alkalmazását az adószakértő.

Nem kell adózni, ha az ügyletből származó bevétel nem több, mint a 2022. évi minimálbér 10 százaléka, vagyis 20 000 forint, és a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, valamint a 2022-es adóévben e bevételek összege a minimálbért, vagyis a 200 000 forintot nem haladja meg.

Egy magyar illetőségű, önálló tevékenységet végző youtubernek be kell vallania a videóival összefüggésben külföldről kapott bevételeit a magyar bevallásban. Azok a youtuberek, akik rendszeresen realizálnak jövedelmet, a magyar áfa alanyai lehetnek, és a jövedelemadózási módok között is át kell gondolniuk, hogy mely adózási forma vezet a legjobb eredményre, figyelembe véve azt is, hogy egy egyéni vállalkozói adózás esetén az ilyen típusú tevékenységnél nem szokott jelentősebb elszámolható költség felmerülni.

Tőzsdei ügyletekből származó passzív jövedelmek, kamat vagy osztalékjövedelem esetén az adóügyi illetőség a döntő, ezek a speciális jövedelmek legtöbbször az illetőség államában adóznak. Osztalékjövedelem esetén azonban az osztalékot kifizető (nem a magánszemély illetősége szerinti) állam levonhat forrásadót a kifizetéskor, ami legtöbb esetben beszámítható az adóügyi illetőség szerinti államban fizetendő adó összegébe. Egyezmény hiányában a magyar adót csökkenti a külföldi forrásadó, de a fizetendő adó a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében nem lehet kevesebb az adóalap 5 százalékánál.

Hogyan tudjuk bevallani a külföldről származó jövedelmet?

A bevallás legegyszerűbb módja, hogy kiegészítjük a bevallási tervezetet a NAV online felületén ügyfélkapus belépés után. Előfordulhat, hogy nem készült bevallási tervezet, ebben az esetben a külföldről származó jövedelmeket a NAV honlapjáról is letölthető 22SZJA bevallás letöltése után, a megfelelő sorokat kitöltve lehet online ügyfélkapun, vagy kinyomtatva és aláírva postai úton benyújtani az adóhatóság felé. Végső mentsvárként a NAV ügyfélszolgálatai is segítséget nyújtanak a bevallás megfelelő kitöltésében.

Erre is figyeljünk oda!

„A fentiek az adott jövedelmek adózására vonatkoznak, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az adózás mellett felmerülhet járulékfizetés, illetve a folyamatosan ismétlődő üzletszerű önálló tevékenység esetében az áfa alanyiság kérdése, és ezzel együtt a számlaadási, áfabevallási és áfafizetési kötelezettség is” – hívja fel a figyelmet a WTS Klient szakértője. Érdemes tudni, hogy az adott jövedelmek bevallásának elmulasztása esetén egy adóvizsgálat során a NAV a meg nem fizetett adó megállapítása mellett adóbírságot, és a jegybanki alapkamatnál 5 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatot is megállapíthat. Azokban az esetekben, ahol az adóhatóság arra a következtetésre jut, hogy az adóhiány a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok, nyilvántartások előállításával, a nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, az alapesetben 50 százalékos adóbírság (ami meghatározott esetekben mérsékelhető is) az adóhiány akár 200 százaléka is lehet.

Folyamatosan csökken idehaza a regisztrált álláskeresők száma

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2024. májusban is folytatódott a regisztrált álláskeresők számának folyamatos csökkenése, a regiszterben jelenleg mindössze 225,9 ezren szerepelnek, ami a rendszerváltás óta mért harmadik legalacsonyabb adat.
2024. 05. 28. 12:30
Megosztás:

Teszári Zoltán cége vásárolja meg a Telekom Romaniát

Romániai magyar üzletember, Teszári Zoltán cége vásárolja meg a Telekom Romániát - közölte hétfőn a Digi Romania.
2024. 05. 28. 12:00
Megosztás:

Nőtt a román GDP-arányos költségvetési hiány áprilisban

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya 3,24 százalékra nőtt áprilisban - közölte a bukaresti pénzügyminisztérium hétfőn.
2024. 05. 28. 11:30
Megosztás:

Újabb jogszabályt hagyott jóvá az EU tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa véglegesen jóváhagyta a nettó nulla kibocsátású iparról szóló jogszabályt, amelynek célja az, hogy az EU belső piaca alkalmas legyen megvalósítani az ipar szén-dioxid-mentességét - tájékoztatott az uniós tanács hétfőn.
2024. 05. 28. 11:00
Megosztás:

3 hasznos tanács, ha hosszú távra tervezel a napelemmel

A klímaváltozás által előidézett problémák egyre többeket sarkallnak egy fenntarthatóbb életvitelre. Már a kisebb lépésekkel, mint a komposztálással, vagy a nejlonzacskók kerülésével is sokat segíŧünk a természetnek, de vannak olyanok, akik a következő szintre emelik a fenntarthatóságot.
2024. 05. 28. 10:30
Megosztás:

Ennyit költ egy átlagos magyar ember a TV nézésre - És Ön?

Szinte minden háztartásban van legalább egy tévé, minden harmadik magyar két készülékkel is rendelkezik, viszont a legtöbben maximum 150 ezer forintot szánnak rá – derült ki egy friss kutatásból. A Hisense legújabb felmérése rávilágított arra, hogy a magyarok jelentős része továbbra is elsősorban hagyományos tévénézésre használja a készülékét, habár ez csökkenő tendenciát mutat 2022 ősze óta, miközben a streaming szolgáltatásokat többen használják. Új készülék vásárlásakor a magyaroknak az ár a legfontosabb szempont, de mindössze a megkérdezettek 17 százaléka tervezi új tévé beszerzését.
2024. 05. 28. 10:00
Megosztás:

A DTX előértékesítése 300%-os hozamot ígér, és ígéretes ártrenddel vonzza a Chainlink és XRP befektetőket

Az SEC jóváhagyta az Ethereum spot ETF-et 2024 májusának utolsó hetében, ami jelentős mérföldkövet jelent a befektetési táj számára a prominens altcoinok, például a Chainlink (LINK) és az XRP esetében.
2024. 05. 28. 09:30
Megosztás:

Az Algotech eladta a végső bónusz kör 30%-át, dominálva a Near Protocol és a Chainlink piacát

A blokklánc világában az innováció zúgása hallatszik, és az előértékesítések gyakran az első csatatér, ahol az ígéretes projektek bemutatják potenciáljukat. Az Algotech, az előértékesítési piac feltörekvő csillaga, nemrégiben azzal került a hírekbe, hogy eladta végső bónuszkörének megdöbbentő 30%-át, ezzel magára hagyva olyan jól ismert szereplőket, mint a Near Protocol és a Chainlink. Nézzük meg közelebbről, mi teszi az Algotechot ilyen lenyűgöző erővé.
2024. 05. 28. 09:00
Megosztás:

Kicsit erősödött a forint

Halvány erősödést ért el kedd reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 05. 28. 08:30
Megosztás:

Letették a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap beruházásában megvalósuló Multifunkciós termelő és logisztikai inkubátor alapkövét

A Nyíregyháza városával hagyományosan jó kapcsolatra és együttműködésre alapozva a XANGA Cégcsoport és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – az MFB Invest Zrt-vel együttműködésben - létrehozta a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapot, amely a közösen kialakított fejlesztési stratégia mentén valósít meg több beruházást. Ez a projekt is ennek az együttműködésnek az eredménye.
2024. 05. 28. 08:00
Megosztás:

Nancy Pelosi a FIT21 kriptovaluta törvény mellett szavazott, elindul a kripto rally – készülj ezekkel a top altcoinokkal

Egy monumentális mérföldkő a kriptovaluta piacon az Egyesült Államokban. A Képviselőház elfogadott egy jelentős kriptovaluta törvényt, amely egyértelmű szabályozási keretet hoz létre az iparág számára. A törvényjavaslat kétpárti támogatást kapott, 71 demokrata, köztük Nancy Pelosi, szavazott mellette. Ez a bikapiaci kriptohír kiemeli a befektetési osztály változó megítélését.
2024. 05. 28. 07:00
Megosztás:

Változásokat jelent be a Train Hungary vezetőségében a GRAMPET Csoport Călin Grațian vezérigazgató menesztését követően

A GRAMPET Csoport, Közép- és Délkelet-Európa legnagyobb román tulajdonú magánvasúti holdingja bejelentette, hogy változások történtek a vállalatcsoporthoz tartozó, többek között Magyarországon, Horvátországban és Szlovéniában működő Train Hungary vezetőségében.
2024. 05. 28. 06:30
Megosztás:

Nyíregyházán építkezik a Xanga csoport

Termelő és logisztikai inkubátorcsarnok épül a Xanga csoport és Nyíregyháza önkormányzatának együttműködésében a város ipari parkjában, a mintegy négymilliárd forint értékű befektetés alapkövét hétfőn tették le a nyírségi megyeszékhelyen - közölte a cégcsoport az MTI-vel.
2024. 05. 28. 06:00
Megosztás:

Furcsa számok és a viszontbiztosítók

Furcsa számokat olvashattunk az elmúlt napokban az amerikai gazdasággal kapcsolatban. Miközben a 2008-2009-es válság óta a legtöbb háztartás tart részvényt (62 százalék, Gallup), addig az amerikaiak fele (49 százalék, Guardian) gondolja azt, hogy az amerikai piacok idén eddig csökkentek, miközben pl. az S&P500 eddig 11,4 százalékot emelkedett.
2024. 05. 28. 05:30
Megosztás:

Partneri együttműködést kötött az Auchan és az MLSZ

Játszani csak szívből. Vásárolni csak OKAuchan.” szlogennel kötött partneri együttműködést az Auchan és az MLSZ, amelynek keretében a kiskereskedelmi lánc hivatalosan is a magyar labdarúgó-válogatott partnere az idei Európa-bajnokság ideje alatt. Május 27. és július 14. között a Bizalomkártyás vásárlók 10 000 forint feletti vásárlás esetén napi és heti nyereményjátékokon vehetnek részt, a kampány végén pedig valamennyi vásárló között 1 millió Bizalompontot is kisorsolnak, ami egy az egyben levásárolható.
2024. 05. 28. 05:00
Megosztás:

Minden, amit a mikrotanúsítványokról tudni érdemes

Új kategória jelent meg az elmúlt hónapokban az oktatási palettán, a mikrotanúsítványok rendszere. Ezek olyan rövid képzések, amelyeken a résztvevők célirányosan fejleszthetik azokat az ismereteiket, készségeiket és kompetenciáikat, amelyekre a személyes és szakmai fejlődésükhöz szükségük van.
2024. 05. 28. 04:30
Megosztás:

Magyar program segíthet a meddő pároknak: ITT a Garantált Gyermek Program

A legfrissebb adatok szerint ma hazánkban 300.000 meddő pár él, a statisztikák pedig évről évre romlanak. A férfiaknál a nemzőképtelenség, a nőknél pedig a meddőség folyamatosan növekvő számú populációt érint és az elmúlt évtizedekben a nyugati típusú, modern társadalmak legjelentősebb súlyú betegségévé vált.
2024. 05. 28. 04:00
Megosztás:

Ekkora büntetést kell fizetni a CSOK Pluszra, ha megsértjük az előírásokat

A CSOK Plusz egy kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, ráadásul tartozáselengedés is kapcsolódhat hozzá. A kedvezményekért cserébe azonban számos feltételt kell teljesítenünk, melyek megsértésekor büntetőkamattal növelten kell visszafizetnünk a kapott kamattámogatást és tartozáselengedést. A Bankmonitor szakértői kiszámolták ennek összegét.
2024. 05. 28. 03:30
Megosztás:

A legtöbb magyar ebbe a három országba utazik nyaralni idén!

Az Insura.hu legfrissebb felmérése szerint idén nyáron az ügyfelek 56 százaléka tervez külföldi utazást, többségük legalább egy hetes út keretében teszi majd ezt. A biztosításközvetítő társaság utasbiztosítási statisztikái szerint a nyaralási utazások az esetek felében Horvátországba, Olaszországba vagy Ausztriába irányulnak. Az utazni vágyók idén a tavalyinál 7-8 százalékkal magasabb utasbiztosítási díjakkal számolhatnak.
2024. 05. 28. 03:00
Megosztás:

A Dogecoin (DOGE) és Shiba Inu (SHIB) ára lemarad, miközben a Rollblocknak (RBLK) tízszeres nyereséget jósolnak júniusra

Számos altcoin piacán a kriptovaluták ára egyre ingadozóbbá válik. A mém érmék piacán a két vezető, a Dogecoin (DOGE) és a Shiba Inu (SHIB) konszolidációs jeleket mutat, amit a lendület hiányaként lehet értelmezni. Ezzel szemben egy másik előértékesítési érme azt jelzi, hogy ez lehet a legjobb kripto, amit ebben a negyedévben érdemes vásárolni. Ez az új gyöngyszem, a Rollblock (RBLK) vonzereje abban rejlik, hogy hogyan oldja meg az online játék világában felmerülő problémákat. Olvass tovább a részletes információkért!
2024. 05. 28. 02:30
Megosztás: