Eredménynövekedés a stabil működési teljesítmény és az alacsonyabb kockázati költségek nyomán

Az Erste Csoport működési eredménye 1,69 milliárd euró volt, a javuló díjbevételi teljesítménynek, a kereskedési tevékenységen és a pénzügyi eszközöknél elért eredményben bekövetkező fordulatnak, valamint a stabil nettó kamatbevételnek köszönhetően. A kockázati költségek közel 90 százalékkal zuhantak év/év alapon az első félévben, a kedvező kockázati környezetet tükrözve. A féléves nettó nyereség 918 millió euróra nőtt. Stabil hitelnövekedés, folytatódó jelentős betétbeáramlás. Osztalék: Részvényenként egy euró felzárkóztató osztalék kifizetése 2020-ra, a 2021-es pénzügyi évre 1,60 euró a célkitűzés

Eredménynövekedés a stabil működési teljesítmény és az alacsonyabb kockázati költségek nyomán

Az Erste Csoport, Kelet-Közép-Európa vezető hitelintézete 2021-ben is folyamatosan erőteljes üzleti teljesítményt mutatott, éves összehasonlításban 24 százalékkal 1,69 milliárd euróra nőtt az első féléves működési eredménye (2020. első félév: 1,36 milliárd euró). Ebben elsődleges szerepet játszott a stabil nettó kamatbevétel, a nettó díj- és jutalékbevételek jelentős emelkedése, valamint a nettó kereskedési eredmény és a pénzügyi eszközökön elért eredmény gyors növekedése. Mivel a régió kockázati környezete kedvező maradt 2021 első félévében, a bankcsoport 83 millió euró kockázati költséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 675 millió euróval, amikor az Erste koronavírus-válság kitörésével kapcsolatos kockázatokra előre képzett céltartalékot. A csoport nettó nyeresége 918 millió euróra nőtt (2020 első félév: 294 millió euró). Összevetve a koronavírus előtti évvel: a nettó nyereség 732 millió euró volt 2019 első félévében.

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója: „Kereskedelmi bankként szorosan kapcsolódunk a reálgazdasághoz, így a folytatódó makrogazdasági fellendülés közvetlenül tükröződik a mérlegünkben. A kiegyensúlyozott keresleti helyzet, a stabil költségek, és a koronavírus évéhez, 2020-hoz képest jelentősen kisebb kockázati céltartalékok egyaránt hozzájárultak féléves eredményeink egyértelmű javulásához. Jól kezdődik az év, de még mindig korai lenne ünnepelni. Óvatosan optimisták vagyunk a 2021. év egészével kapcsolatban, bár tisztában vagyunk azzal, hogy sok múlik a pandémia további lefolyásán és annak a gazdaságra gyakorolt középtávú hatásán.

A működési bevétel 9,2 százalékkal nőtt

A nettó kamatbevétel éves szinten 2,2 százalékkal 2,45 milliárd euróra nőtt elsősorban egyszeri hatások következményeként, összefüggésben az Európai Központi Bank hosszú távú refinanszírozási programjának (TLTRO III) ausztriai és szlovákiai bevezetésével. A nettó díj- és jutalékbevétel közel 15 százalékkal 1,1 milliárd euróra emelkedett, ami az összes díj- és jutalékbevétel-kategória, valamint minden elsődleges piac növekedését tükrözi. Jelentős a díjbevétel-növekedés a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, a vagyonkezelésnél és az értékpapír-üzletágban. Az átértékelési hatások is segítettek abban, hogy a nettó kereskedési eredményhez és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/veszteségéhez kapcsolható összbevétel elérje a 127 millió eurót, szemben az előző év hasonló időszakában kimutatott 9 millió euróval. Mindezek eredményeképp a működési bevétel éves szinten 9,2 százalékkal, 3,79 milliárd euróra nőtt 2021 első felében.

Kordában tartott kiadások

A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően az általános igazgatási költségek éves szinten 0,6 százalékkal csökkentek 2,10 milliárd euróra, amit a személyügyi kiadások 1,3 százalékos mérséklődése (1,25 milliárd euróra) is elősegített.  A létszám (teljes munkaidős egyenérték szerint) az évkezdettől számítva 1,2 százalékkal, 45 124 főre csökkent 2021. június végére. Az egyéb igazgatási költségek némileg (0,4 százalékkal ) alacsonyabbak voltak, 581 millió euróra csökkentek, annak ellenére, hogy a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 18 százalékkal 109 millió euróra emelkedtek. A 2021. egészére várható hozzájárulások zöme már szerepel a kimutatásban. Az amortizáció és értékcsökkenés 2,6 százalékkal, 237 millió euróra nőtt.

Nyereségnövekedés: Jelentős működési eredmény, csökkenő kockázati költségek

A működési eredmény éves szinten több mint 24 százalékkal, 1,69 milliárd euróra emelkedett, a költség/ bevétel ráta pedig 55,5 százalékra javult (a 2020. első félév 60,9 %). A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) -83 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 10 bázispontot tett ki (szemben az egy évvel korábbi -675 millió euróval és 82 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra – Ausztria kivételével – minden elsődleges piacon nettó céltartalék képzés volt jellemző, ám ezek többnyire alacsony szinten maradtak. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,5 százalékra javult (a 2020. év vége: 2,7 %). Az NPL-fedezeti arány 91,4 százalékra nőtt (88,6 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -172 millió eurót tett ki 2021. első félévében, szemben az egy évvel korábbi -170 millió euróval. Ebben a sorban szerepel a szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás 2021 egészére elszámolt 108 millió euróra - leginkább Ausztriában és Romániában - emelkedő összege (2020 első félév: 94 millió euró). A bankadók éves szinten 37 százalékkal 52 millió euróra csökkentek, leginkább a szlovák bankadó eltörlése miatt. Jelenleg két elsődleges piacon van érvényben bankadófizetési kötelezettség: Magyarországon a teljes pénzügyi év bankadója 14,9 millió euró (az egy évvel korábbi 14,3 millió euró), az első hat hónap tranzakciós illetéke pedig 23,3 millió euró (2020. első félév: 22.3 millió euró).  Ausztriában a bankadó 13,9 millió euró (előző évi: 12,6 millió euró).

A bevételeket terhelő adók éves szinten 105 százalékkal nőttek, 287 millió euróra. A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 202 százalékkal 230 millió euróra ugrott, a takarékpénztárak hozzájárulásában bekövetkezett jelentős emelkedés következtében. A jelentős működési eredménynek és az alacsony kockázati költségek nyomán az anyavállalatra jutó nettó eredmény 918 millió euróra nőtt (294 millió euróról).

Az ERSTE GROUP visszatér a progresszív osztalékpolitikához

Az éves közgyűlés 2021. májusi határozata nyomán 0,50 euró részvényenkénti osztalékot fizettek ki 2021. május  27-én a 2020-as pénzügyi évre. Ezenkívül az Erste Csoport további egy eurót tervez kifizetni részvényenként 2021 negyedik negyedévében, összhangban az Európai Központi Bank ajánlásaival és egy rendkívüli közgyűlés jóváhagyásával. A 2021-es pénzügyi évre az Erste Csoport jelenleg 1,60 euró részvényenkénti osztalék kifizetését tervezi. A folyó pénzügyi évben a részvényenkénti 0,80 euró osztalékot már figyelembe vették a szavatolótőkében.

Tovább nőtt a hitel- és betétállomány

A bankcsoport mérlegfőösszege az év eleje óta 9,4 százalékkal 303,4 milliárd euróra nőtt. Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök főként Ausztriában emelkedtek 48,4 milliárd euróra (2020. december 35,8 milliárd euró), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 24,5 milliárd euróra emelkedett (21,5 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 3,7 százalékkal 172,1 milliárd euróra nőtt a beszámolási időszakban.

Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek közel 40 százalékkal 34,6 milliárd euróra nőttek az EKB megnövekedett refinanszírozásának (TLTRO III) hatására. Az ügyfélbetétek állománya tovább nőtt - legerősebben Csehországban és Ausztriában -, összesen 7,9 százalékkal 206,3 milliárd euróra. A hitel/betét ráta 83,4 százalékon állt a 2020. év végi 86.9 százalék után. A bank elsődleges Tier1 tőkerátája (CET1, végleges) 14,2 százalékra nőtt június végére.
Jelentősen nőtt a Duna House adózott eredménye és árbevétele is

Az ingatlanközvetítéssel és -fejlesztéssel foglalkozó Duna House-csoport konszolidált adózott eredménye 32 százalékkal, 270 millió forintra nőtt a második negyedévben éves összevetésben, ugyanebben az időszakban a csoport nettó árbevétele 3,4 milliárd forintra emelkedett, ez 2020 második negyedévéhez képest 78 százalékos növekedés - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.
2021. 08. 29. 20:00
Megosztás:

Vitatja a Pannónia Nyugdíjpénztár a jegybank határozatát

A Pannónia Nyugdíjpénztár nem ért egyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatában foglaltakkal, azokat kifejezetten vitatja; a pénztár vezetése vizsgálja a jogorvoslat lehetőségét - tájékoztatta a nyugdíjpénztár az MTI-t.
2021. 08. 28. 07:00
Megosztás:

Az Axel Springer megveszi a Politicót

az Axel Springer német kiadóvállalat a washingtoni Politico hírportál kiadóját, bővítve ezzel amerikai portfólióját - jelentették csütörtökön két amerikai lap, a The Wall Street Journal és a The New York Times internetes kiadásai.
2021. 08. 27. 21:00
Megosztás:

Az MKB Bank adózás utáni eredménye elérte a 11,6 milliárd forintot

Az MKB Bank korrigált, konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben 11,6 milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 0,7 milliárdos veszteséggel, illetve az első negyedévi 28,9 milliárdos eredménnyel - tájékoztatta a pénzintézet a befektetőket a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölt jelentésben.
2021. 08. 27. 07:00
Megosztás:

Világörökségi hatástanulmány készül a Gellért-hegyi siklóhoz

Az UNESCO előírásainak megfelelő, komplex világörökségi hatásvizsgálat készül a Gellért-hegyi sikló tervezéséhez kapcsolódóan. A vizsgálat célja a megvalósuló beruházásnak a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeire gyakorolt hatásainak felmérése és további örökségvédelmi javaslatok megfogalmazása. A felméréshez kapcsolódóan olyan látványképek is készülnek, amelyek bemutatják, hogy a legfontosabb fővárosi turisztikai látványpontokból hogyan fog látszódni a felvonó. A Gellért-hegyi sikló új, kiemelkedő turisztikai célpontként segíti Budapest idegenforgalmának újjáélesztését, emellett teljesen kiváltja majd a Gellért-hegy közútjait megterhelő turistabusz-forgalmat. Ezáltal hozzájárul a levegőminőség javulásához és a városrész élhetőbbé válásához.
2021. 08. 26. 13:00
Megosztás:

Lejegyezték a Masterplast Nyrt. 9 milliárd forint értékű Nkp-kötvényeit

A Masterplast Nyrt. 9 milliárd forint névértékű kötvényt bocsátott ki, a teljes mennyiséget lejegyezték a kötvények hétfői aukcióján - közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.
2021. 08. 26. 07:30
Megosztás:

Jelentősen nőtt a Rába nyeresége

elentősen, 239,5 százalékkal 1,5 milliárd forintra nőtt a Rába Járműipari Holding Nyrt. adózás utáni nyeresége a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest - közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerda este.
2021. 08. 26. 06:30
Megosztás:

Távközlési szuperholdingot hoz létre a magyar állam és a 4iG

Együttműködési megállapodást kötött Mager Andrea, az Antenna Hungária Zrt. (AH Zrt.) tulajdonosi jogait gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a 4iG Nyrt. (4iG) - tájékoztatta az informatikai cég szerdán az MTI-t.
2021. 08. 26. 06:00
Megosztás:

A legjobb támogatás, amiről még nem hallottál

A magyar munkáltatók számára elérhető a lehetőség, hogy egészségpénztári keretek között célzott szolgáltatások révén támogassák munkavállalóikat, könnyítve ezzel az egészségmegőrzéshez és a családi kiadásokhoz kapcsolódó terheiken. Bár a hazai cégek már 2019-től választhatják ezt a kedvező adózású támogatási formát, egyelőre még nem terjedt el széles körben – hívja fel a figyelmet az OTP Egészségpénztár.
2021. 08. 25. 14:00
Megosztás:

Az MNB szeptemberben méri fel a kamatemelések eredményeit

A monetáris tanács a szeptemberi inflációs jelentés ismeretében értékeli átfogóan a kamatemelési ciklus eredményeit és azonosítja az inflációs kilátásokat övező kockázatokat - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntés indoklásában.
2021. 08. 24. 23:00
Megosztás:

Javította a cseh gazdasági prognózist a prágai pénzügyminisztérium

Javította a cseh gazdasági előrejelzését a prágai pénzügyminisztérium. A kedden nyilvánosságra hozott új előrejelzése szerint az idén 3,2 százalékkal fog emelkedni a bruttó hazai termék (GDP) Csehországban, míg áprilisban a tárca 3,1 százalékos növekedést várt.
2021. 08. 24. 22:00
Megosztás:

Tovább terjeszkedik az AutoWallis

Újbudán, a Kopaszi-gát közelében vásárolt 18 ezer négyzetméteres ingatlant az AutoWallis, amelyen több márkának is helyet adó multimárkás gépjármű kereskedő- és szolgáltató központ fejlesztését tervezi a társaság.
2021. 08. 24. 11:00
Megosztás:

A Rába 20 százaléka a Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz kerül

A Rába Járműipari Holding Nyrt. részvényeinek 20 százaléka a Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz kerül ingyenesen a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, az alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása érdekében - közölte a járműgyártó vállalat hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2021. 08. 24. 07:00
Megosztás:

Áttöri az álomhatárt a Magyar Termék, új hazai márkát vezet be a SPAR

2021 végére eléri a 200-at a Magyar Termék védjegyeket használó hazai gyártók száma – mondta Benedek Eszter, a védjegyrendszert működtető nonprofit cég vezetője az idén először meghirdetett Hazai Termékek Hónapja sajtótájékoztatóján. A kampányt támogató SPAR Magyarország augusztustól SPAR HAZAI. SZERETEM márkanéven hagyományos magyar ízvilágú élelmiszereket kínál boltjaiban, az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállítófejlesztési Programjának keretében pedig már 30-nál több csatlakozó gyártócéggel működik együtt.
2021. 08. 24. 01:00
Megosztás:

Ősztől újra törlesztene a még moratóriumban lévők nagy többsége

Pozitív, jövőközpontú és a problémák megoldására irányuló kommunikációt várnak a pénzügyi szolgáltatójuktól a lakossági ügyfelek a koronavírus-járvány okozta új környezetben – derül ki a CIB Bank nemrégiben a saját ügyfélkörében elvégzett online kutatásából. Az immár második alkalommal elvégzett felmérés alapján a válaszadók legnagyobb félelme változatlanul az, hogy egy családtagjuk elkapja a koronavírust, miközben az anyagi biztonságért inkább a fiatalabb, az egészségéért pedig az idősebb generáció aggódik jobban. A CIB Bank még hitelmoratóriumban lévő lakossági ügyfeleinek többsége szeptember után inkább már újra törlesztene.
2021. 08. 23. 23:00
Megosztás:

Forinterősödéssel indult a hét

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora reggel a péntek esti szintekkel összevetve a bankközi piacon.
2021. 08. 23. 08:00
Megosztás:

A Continental egy zseniális ötlettel rukkolt elő

Continental akár jövőre megkezdheti a műanyag palackok újrahasznosítását a gumiabroncs-gyártás során, már rendelkezésére áll az ehhez szükséges technológia, amelyet az OTIZ Oriental Industries (Suzhou) Ltd.-vel közösen fejlesztett ki - ismertette a társaság közleményében.
2021. 08. 22. 10:00
Megosztás:

800 új légiutaskísérőt vesz fel még idén a Wizz Air

A Wizz Air korábban nem tapasztalt méretű nemzetközi toborzásba kezd, amelynek célja 800 új légiutaskísérő felvétele még ebben az évben - jelentette be közleményében a légitársaság, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.
2021. 08. 20. 06:00
Megosztás:

Nőtt az ANY Biztonsági Nyomda árbevétele

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 22,4 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt ért el az első fél évben, csaknem 73 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában; nettó eredménye 2,19 milliárd forintot tett ki, 1,88 milliárd forinttal, 627,5 százalékkal nőtt a tavalyi első fél évhez képest - közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön.
2021. 08. 20. 05:00
Megosztás:

Az Északi Áramlat-2 már idén szállíthat gázt

A még épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték a várakozások szerint már az idén 5,6 millió köbméter gázt szállíthat Németországba - közölte csütörtökön a Gazprom orosz gázipari vállalat.
2021. 08. 20. 01:00
Megosztás: