Ingatlan illeték 2023 - Ingatlan illeték kalkulátor 2023 - Illeték kedvezmények ingatlan vásárlás esetén 2023

Visszterhes vagyonátruházási illeték nagysága 2023. Belföldi ingatlan vásárlása esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Mennyi az illeték nagysága és százalékos értéke 2023-ban? Milyen illeték kedvezményeket lehet igénybe venni az ingatlan illeték fizetésénél? Illeték kedvezmény cserepótló vétel esetén 2023-ban. B400-as NAV adatlap szükségessége az ingatlan vásárlásakor. Családon belüli ingatlan értékesítés illetékmentessége 2023.

Ingatlan illeték 2023 - Ingatlan illeték kalkulátor 2023 - Illeték kedvezmények ingatlan vásárlás esetén 2023

Ingatlan vásárlás illetéke 2023

Ingatlan vásárlása esetén az ingatlanügyi szabályok alapján az ingatlan megszerzését a járási földhivatalhoz kell bejelenteni illetékkiszabásra, amellyel egyúttal teljesül az illeték megállapításához szükséges bejelentési kötelezettség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiszabott illetéket be kell fizetni.

Mikor keletkezik az illetékfizetési kötelezettség?

Az Illetéktörvény (1990. évi XCIII. törvény) szerin a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség:

a) a szerződés megkötése napján,

b) árverési vétel esetében az árverés napján,

c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése, véglegessé válása napján,

d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor

keletkezik.

A visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik:

a) a belterületbe vont ingatlan,

b) a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének

visszterhes átruházása.

Az ingatlan vásárlásának illeték mértéke 2023 - Mennyit kell fizetni?

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Ingatlan illeték 2023 kalkulátor ITT

Kötelezettségmulasztás

A vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melynek mértéke természetes személy adózó esetén 200 ezer forintig, nem természetes személy adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet.

Az illeték késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Milyen határidőre kell fizetni?

Főszabály szerint az ingatlan megszerzését a szerződés megkötésének napját követő 30 napon belül kell bejelenteni a járási földhivatalhoz, mely az illetékkiszabáshoz szükséges iratokat az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően továbbítja a NAV-hoz.

Ezt követően a NAV 60 napon belül határozatban megállapítja a befizetendő illetéket, amelyet legkésőbb 15 napon belül be kell fizetni attól az időponttól számítva, hogy a döntés véglegessé vált.

Benyújtandó dokumentumok

Az ingatlan megszerzéséről szóló okirat (pl. adásvételi szerződés) és a NAV által az illetékkiszabás bejelentésére rendszeresített nyomtatvány (B400-as adatlap).

Fizetési kötelezettség / az illeték nagysága 2023-ban

A megszerzett ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan illeték 2023 kalkulátor IDE kattintva

Eljáró szerv

Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal, NAV

Felettes szerv/jogorvoslat

A NAV elsőfokú döntése ellen a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához lehet fellebbezni, illetve a döntés véglegessé válásától számított egy éven belül egy alkalommal felügyeleti intézkedés kérelmezhető jogszabálysértésre hivatkozással. A fellebbezésért és a felügyeleti intézkedés iránti kérelemért illetéket kell fizetni.

Ha pedig az adózó a NAV Fellebbviteli Igazgatósága másodfokú döntésének jogszerűségét vitatja, közigazgatási perben megtámadhatja azt.

Illetékkedvezmény cserepótló vétel esetén

A jogalkotó ezt a kedvezményt arra az általános helyzetre találta ki, ha például egy család a régi lakást „kinövi” és nagyobbat vesz, esetleg munkahely változás miatt valakinek más településen kell ingatlant vásárolnia és ezért régi házát el kívánja adni.

A kedvezmény lényege, hogy amennyiben a lakásvásárlást megelőző 3 éven belül eladtunk egy ingatlant és a jelenleg vásárolni kívánt lakás drágább, mint a régi, akkor csak az értékkülönbözet után kell illetéket fizetni.

Tehát például, ha 1 évvel ezelőtt eladtunk egy lakást 30 millió forintért és most veszünk egyet 35 millió forintért, akkor csupán az 5 millió forintos értékkülönbözet 4%-át, azaz 200 ezer forint illetéket kell kifizetnünk. Ha az újonnan vásárolt ingatlan olcsóbb, mint amit eladtunk, akkor egyáltalán nem is kell illetéket fizetnünk.

A kedvezményt akkor is igénybe lehet venni, ha előbb szeretnénk megvásárolni az „új” lakást és csak utána kívánjuk eladni a régit. Ilyen esetben kérni kell a NAV-tól, hogy az illeték kiszabását függessze fel. Fontos, hogy a régi lakást 1 éven belül el kell adni, onnantól számítva, hogy az újat megvettük - olvashatjuk a drmarkolevai.hu oldalon.

Illetékmentesség családon belüli ingatlan adásvétel esetén

Nem kell illetéket fizetni egyenes ági rokonok (pl. szülő-gyermek, nagyszülő-unoka), valamint házastársak közötti ingatlan adásvétel esetén. Ez az illetékmentesség akkor is fennáll, ha az ingatlan ellenérték nélkül, azaz ajándékozás útján kerül egyik családtagtól a másikhoz.

Hogyan lehet még spórolni a fizetendő ingatlan illetéken?

Ha egy lakást annak berendezésével együtt szeretnénk megvásárolni, akkor érdemes az adásvételi szerződést megbontani külön az ingatlanra és az ingóságokra, mivel a bútorokra nem kell illetéket fizetni.

Ha például vásárolunk egy lakást a benne lévő bútorokkal együtt 35 millió forintért, ahol a bútorok 3 millió forintot érnek, akkor az adásvételi szerződés megbontása esetén máris spóroltunk 120 ezer forintot csak azzal, hogy az ingóságok értékét külön kezeltük a lakás árától.

Bár az illeték összegét nem csökkenti, de megkönnyíteti annak kifizetését az, hogy magánszemély első lakásvásárlása esetén, kérelemre a NAV 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosít az illeték megfizetésére - javasolja a szakértő ügyvéd a drmarkolevai.hu oldalon.

MOK: új kamarai választás lesz

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) sikertelen küldöttközgyűlése után újraindította a kamarai választásokat - tudatta a testület pénteken közleményben az MTI-vel.
2023. 06. 10. 23:00
Megosztás:

Ezekkel a számokkal nyerhettél az ötös lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 23. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2023. 06. 10. 22:00
Megosztás:

Régi szép idők! 15.000 Ft-ig mehet az OTP részvénye

Tegnap délután a régi szép időket idéző forgalom alakult ki a magyar piacon, ami gyakorlatilag az OTP-nek volt köszönhető. Ugyan máskor is megfigyelhető, hogy az amerikaiak ébredése meglódítja a részvénypiacon a forgalmat, de tegnap ez különösen igaz volt.
2023. 06. 10. 21:00
Megosztás:

A piacvezető hazai takarmánygyártó UBM tulajdonosai 1,8 millió részvényt terveznek értékesíteni, és 2-5 ezer magánbefektetővel bővítenék a cégcsoport részvényesi körét

2023. június 9-ei értéknappal sikeresen lezajlott a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyetlen agráripari cége, az UBM Holding Nyrt. törzsrészvényeinek 1:20 arányú felosztása, amelyről a piacvezető hazai takarmányalapanyag-kereskedő és takarmánygyártó cégcsoport április 5-ei közgyűlése döntött.
2023. 06. 10. 21:00
Megosztás:

Gyermekvasutasokat avattak Budapesten

Felavatták szombaton a budapesti Gyermekvasútnál a 2022/2023-as tanfolyamon végzett gyermekvasutasokat - közölte a MÁV Zrt. az MTI-vel.
2023. 06. 10. 19:00
Megosztás:

Lakásfelújítást tervezel? Dupla lett az ára!

Kifejezetten jól jártak azok, akik a korábbi években újították fel a lakásukat vagy házukat, ugyanis az elmúlt öt évben megduplázódtak a költségek, így a munkálatokat akár hitelből is megérhette megfinanszírozni. De most, az otthonfelújítási támogatás 2022 végi kivezetését követően pénzügyileg jó döntés lehet belevágni egy felújításba, akár hitelből?
2023. 06. 10. 18:00
Megosztás:

Háromezer megawatt fölé nőtt a hazai ipari naperőművi kapacitás

Az idei év első öt hónapjában több mint 840 megawattal bővült a magyarországi beépített fotovoltaikus teljesítmény; a nyár kezdetére az 50 kilowatt (kW) feletti naperőművek összesített adata meghaladta a 3 ezer megawattot - tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton közleményben az MTI-t.
2023. 06. 10. 17:00
Megosztás:

Júliusban megjelennek a Kőrösi Csoma Sándor Program újabb pályázatai

Július első felében megjelennek a Kőrösi Csoma Sándor Program új pályázatai - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára a regionális diaszpóraértekezleten pénteken.
2023. 06. 10. 16:00
Megosztás:

Külön is díjazza a Szakma Sztár Fesztivál budapesti dobogósait a BKIK

Kiemelkedően szerepeltek a budapesti résztvevők az idén áprilisban tartott Szakma Sztár Fesztiválon, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) külön díjakkal jutalmazza a dobogós helyen végzett budapesti szakképző iskolásokat - közölte a BKIK.
2023. 06. 10. 15:00
Megosztás:

Ez alapján választanak munkahelyet a pályakezdők

Magyarországon a munkahely választásánál a versenyképes fizetés a legmeghatározóbb tényező a pályakezdő fiatalok számára, akiknek a nettó bérigénye jelenleg átlagosan 379 000 forint, 17 százalékkal magasabb a tavalyinál - közölte a Zyntern.com az idei felmérése eredményei alapján az MTI-vel.
2023. 06. 10. 14:00
Megosztás:

Lecsapott a vihar, ingatlanokat öntött el a víz - 15-20 %-kal nőtt a kárbejelentések száma

Az átlagosnál 15-20 százalékkal több lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett a K&H Biztosítóhoz a keddi felhőszakadások pusztítása után. Elsősorban a Duna vonalában, Balaton és Baja közötti ingatlanokban tettek kárt a felhőszakadások. A károsultaknak érdemes mielőbb bejelenteniük az esetet, akár mobilon is, így gyorsan megkaphatják a kártérítést.
2023. 06. 10. 13:00
Megosztás:

Tőzsdére készül a zöld Bitcoin bányászatot forradalmasító magyar techcég

Ritka az az együttállás, amikor a technológia és az energiatudatosság tökéletes szinergiában működik, ezt sikerült megvalósítania az utóbbi évek egyik legsikeresebb energetikai startupjának, az Enerhash Technologies Zrt-nek. A cég innovatív megoldása a megújuló erőművek többletkapacitásait használja kriptobányászatra, méghozzá károsanyagkibocsátás nélkül. A magyar techcég eddig közel 3 milliárd forint értékű magánbefektetést kapott infrastruktúra-fejlesztésre és adatközpont-beruházásra, tavalyi árbevételük meghaladta az 510 millió forintot, de idén már ennek a megduplázása a cél. Következő lépésként pedig gőzerővel készülnek a részvénykibocsátásra – első körben a BÉT XTEND tőzsdén.
2023. 06. 10. 12:00
Megosztás:

Új vezető a Balaton-felvidéki Nemzeti Park élén

Új vezetőt neveztek ki a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának (BfNP) élére Bende Zsolt személyében, miután a korábbi igazgató kormányzati szolgálati jogviszonya május elején megszűnt - tájékoztatta az MTI-t pénteken a nemzeti park.
2023. 06. 10. 11:00
Megosztás:

A várt növekedés helyett csökkent áprilisban az olasz ipari termelés

Áprilisban a várt növekedés helyett csökkent az ipari termelés Olaszországban az előző hónaphoz képest - derült ki az olasz statisztikai hivatal, az Istat pénteken közzétett adataiból.
2023. 06. 10. 10:00
Megosztás:

A világ első önvezető, elektromos kompját helyezték üzembe Stockholmban

Stockholmban a világon elsőként önvezető, tisztán elektromos meghajtású kereskedelmi személyszállító komp kezdte meg működését - közölte az AFP hírügynökség.
2023. 06. 10. 09:00
Megosztás:

Július elsejétől már országbérlettel is lehet utazni az InterCityken

Megszűnnek az IC-pótjegyek, a vasúti távolsági közlekedésben a helyükbe új, egységes árazású helyjegyek lépnek, amelyek megváltásával immár az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz - tudatta a MÁV-Start az MTI-vel pénteken.
2023. 06. 10. 07:00
Megosztás:

15 milliárd forintból fejleszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az OPUS TITÁSZ és az OPUS TIGÁZ

Idén tizenötmilliárd forintot fordít Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye villamos- és gázhálózatainak fejlesztésére és karbantartására az OPUS TITÁSZ Zrt. és az OPUS TIGÁZ Zrt. - közölték a társaságok pénteken az MTI-vel.
2023. 06. 10. 06:00
Megosztás:

Kiváló minőségű a magyarországi természetes fürdővizek többsége

Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a magyarországi szabadvízi fürdőhelyek 94 százaléka kapott jó vagy kiváló besorolást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az MTI-vel pénteken.
2023. 06. 10. 05:00
Megosztás:

Újabb nagyszabású tüntetést rendeztek a magasabb bérekért sztrájkoló tanügyi szakszervezetek

Újabb nagyszabású tüntetést rendeztek Bukarestben a magasabb bérekért harmadik hete sztrájkoló tanügyi szakszervezetek pénteken, szándéknyilatkozat helyett jogi garanciát követelve a kormánytól a beígért béremelésre.
2023. 06. 10. 04:00
Megosztás:

Erdélyben juthatnak új értékesítési lehetőségekhez a magyar élelmiszergyártók

Erdélyben juthat új értékesítési lehetőségekhez az a tíz magyarországi élelmiszergyártó, akik kétnapos találkozón mutatkoztak be Székelyföld releváns élelmiszerláncainak beszerzői és disztribútorai előtt - közölte az Agrármarketing Centrum (AMC) pénteken az MTI-vel.
2023. 06. 10. 03:00
Megosztás: