Pókok a hazai kertekben - pókfajok és biológiai sokféleség

Lezárult a pókfajokat és a biológiai sokféleséget vizsgáló citizen science kutatás első éve.

Pókok a hazai kertekben - pókfajok és biológiai sokféleség

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) önkéntes kutatók bevonásával mérte fel tavaly tavasztól őszig a hazai kertek póknépességét: Pók-Háló névre keresztelt kutatásukba több száz kertregisztráció és több ezer fotó érkezett az ország minden tájáról.  Az önkéntes kutatók feladata az volt, hogy lencsevégre kapják a nyolclábúakat.

A pókok különböző fajait kevesen ismerik, sokan kicsit félnek is tőlük, pedig kiváló indikátorai egy-egy élőhely állapotának: a pókfajok nagy száma a biológiai sokféleség magas szintjére utal. Hazánkban több mint 800 pókfaj található meg, melyek közül egyetlen kertben is akár több tucat faj lehet jelen.

Az ÖMKi szakemberei múlt héten a SEEN (Social Engagement in Ecology Network) Hungary 2024 – Citizen Science, azaz közösségi tudományos kutatásokat felvonultató konferencián mutatták be a program első eredményeit.

A pókok kertekből kimutatott magas fajszáma a kutatók minden várakozását felülmúlta. A kutatás egy társadalmi felelősségvállalási program keretében valósulhatott meg, amelyet múlt héten különdíjjal ismert el a zsűri a 4. DoingGood - CSR Award alkalmából.

Bár a citizen science, vagyis a lakossági, közösségi részvétellel zajló kutatások csak a közelmúltban kezdtek ismertté válni Magyarországon, néhány élen járó hazai példa és nemzetközi gyakorlat alapján jól látható, hogy óriási hozzáadott értéket hordoz a kutatók és az önkéntesek összekapcsolódása egy-egy érdekes tudományos vizsgálat szempontjából. Ezért is hirdetett az ÖMKi tavaly két közösségi kutatást, köztük a biológiai sokféleség témában létrehozott Pók-Háló citizen science programot.

Kertünk a növények mellett számos más élőlény számára is lakhelyül szolgál, és kertművelési szokásaink nyomán mi is formálói vagyunk közvetlen környezetünk biológiai sokféleségének. A Pók-Háló névre keresztelt kutatás ezt a témát járta körbe önkéntes résztvevők segítségével, abból a megfontolásból, miszerint a pókok kiváló indikátorai egy-egy élőhely állapotának: a pókfajok nagy száma a biológiai sokféleség magas szintjére enged következtetni.

A rendhagyó, önkéntes „kutatók” bevonásával zajló program célja az volt, hogy a pókok csoportján keresztül bemutathatóvá váljon, hogy kertészkedési szokásaink és kertünk „természetességi foka” milyen nagy hatással van az ott kialakuló életközösségekre. Egy olyan kert, ahol megőrizzük a természetes vegetáció elemeit, különféle virágos növényeket telepítünk, számos más élőlénynek is életteret biztosít, így hozzájárulva a természetvédelmi szempontból értékesebb és fenntarthatóbb környezet kialakításához.  

pókfajok a kertben

Májustól késő őszig lesben álltak az amatőr fotósok

Az önkéntes adatküldőknek 2023. május elejétől október végéig volt lehetőségük az ÖMKi honlapján létrehozott online felületen regisztrálni a kertjüket és feltölteni a megfigyeléseiket fényképek formájában. Először egy kertre vonatkozó kérdőívet töltöttek ki a regisztrálók, majd a kertben megfigyelt pókokról készült fényképfelvételeket – az adatgyűjtési időszak alatt – bármikor feltölthették a regisztrált kerthez. Az ÖMKi csapata a beérkezett adatokat folyamatosan dolgozta fel, a pókokról készült fényképfelvételeket a szakemberek átnézték, a megfigyelt példányokat beazonosították és a gyűjtött adatokat térképes adatbázisokban rögzítették.

A beérkezett pókfotók száma felülmúlta a kutatók várakozásait

A projekt nagy népszerűségnek örvendett, így a program végén a vártnál is több adat állt a kutatók rendelkezésére. 214 résztvevő összesen 223 kertet regisztrált 184 különböző magyarországi lokációról. Ez alapján elmondhatjuk, hogy Magyarország majdnem minden tájegységéről érkeztek megfigyelések.

A 223 kertből összesen 3330 darab fénykép került feltöltésre a projekt online felületére. A képek alapos áttanulmányozása, osztályozása és ellenőrzése után 2800 értékelhető adatot nyertek ki a kutatók a feltöltött képmennyiségből, ami azt jelenti, hogy 2800 esetben legalább család szinten azonosítani tudták a képen szereplő pókot. A beérkezett képmennyiség alapján a regisztrált kertekből összesen 29 pókcsalád 127 pókfaját sikerült kimutatniuk.

Lássuk az első eredményeket!

A Pók-Háló részvételi kutatásban azonosított, leggyakrabban előforduló pókokról az ÖMKi honlapján részletesen olvashatunk. A feltárt fajok, csoportok között megtalálunk közismert (pl. keresztespók fajok) és egy hobbikertész számára talán kevésbé ismert pókokat (pl. márványos álkaszáspók, üvegházi törpepók) is. A leggyakoribb fajokhoz a kutatók érdekes fajbemutatókat is készítettek.

Az adatok összegzése után azt mondhatjuk, hogy a résztvevő kertekben a keresztespókfélék (Araneidae) domináltak: az összes megfigyelés 18,6 %-át ennek a családnak a képviselői tették ki. A keresztespókfélék után a farkaspókok (Lycosidae – 13,9 %), álkaszáspókok (Pholcidae – 11,9 %), zugpókok (Agelenidae – 11,1 %), törpepókok (Theridiidae – 11 %), karolópókok (Thomisidae – 6,4 %) és ugrópókok (Salticidae – 4,6 %) képviselői bizonyultak meghatározónak. 

A hazai kertekből kifejezetten ritka és érdekesnek mondható fajok is előkerültek. Ilyen például a hűsölő keresztespók (Araneus alsine), mely kifejezetten vizes élőhelyek közelében (pl. lápréteken) szokott előfordulni, vagy a tölgylevél-karolópók (Diaea livens), mely elsősorban a tölgyesekhez kötődik. 

A vizsgálatban a kutatók kezdeti feltevése az volt, hogy minden olyan emberi beavatkozás, illetve kertművelési szokás, mely a kertben előforduló növények fajszámát és a kert szerkezeti sokféleségét csökkenti, végezetül negatív hatással lesz az ott kialakuló ízeltlábú közösségek, így a pókegyüttesek összetételére és biológiai sokféleségére is. Ezért a kertregisztráció során több, a kerttel és kertművelési szokásokkal kapcsolatos kérdést is feltettek a résztvevőknek. 

Virágos kertek és burkolt felületek

A kutatók megvizsgálták, hogy a természetes/féltermészetes élettér kerten belüli aránya milyen hatással van a kertek fajgazdagságára nézve. Ehhez összevetették a kerttulajdonos által megadott adatokat a kertek relatív (pók)fajgazdagságával, és eredményül azt kapták, hogy a fajgazdagság és a mesterséges burkolattal rendelkező felület aránya között szignifikáns negatív kapcsolat van.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a burkolt felület arányának növekedésével valamelyest csökken a kertek fajgazdagsága. Nyilvánvalóan minél nagyobb területet foglalnak el a kertben az épületek, burkolt teraszok, járdák stb., annál kevesebb természetes/féltermészetes élettér marad az élőlények számára, annál egysíkúbb lesz a kert póknépessége is. Általánosságban véve az élettér nagyságának növekedésével annak szerkezeti sokfélesége is növekedni szokott, mely így annál inkább kedvez a biológiai sokféleségnek.

Ebben a kutatásban is igazolást nyert tehát az az összefüggés, miszerint minél nagyobb felületet építünk be és burkolunk le a kertünkben, annál inkább rontjuk a kert, mint élőhely minőségét és csökkentjük annak szerkezeti sokféleségét. Ha kedvezni szeretnénk a kertben kialakuló természetes életközösségeknek, akkor hagyjunk minél nagyobb és változatosabb szerkezetű természetes vagy féltermészetes felületet és vigyázzunk a pókokra, ezekre a különleges élőlényekre!

Vegyszerhasználat kontra biológiai sokféleség

Az első összesítések alapján emellett úgy tűnik, hogy például a kémiai növényvédő szerek (peszticidek) használatának (ideértve a gyomirtókat, rovarölőket és gombaölőket is) gyakorisága alapján a kert „természetességi foka” nagyvonalakban jól felmérhető és a kimutatások alátámasztani látszanak a kutatók azon feltevését, miszerint a vegyszerhasználat (évente egyszeri vagy többszöri) a pókfajok számának csökkenését eredményezi a vegyszereket nem használó kertekhez képest, azaz negatív hatással van a kertek biológiai sokféleségére (biodiverzitására) nézve.

Bár a vegyszereket évente egyszer vagy többször kijuttatók csoportja között a megfigyelt pókok fajszámában nincs akkora különbség (79 és 88 faj), ugyanakkor a pókcsaládok egymáshoz viszonyított, a pókközösségen belüli arányaiban már annál inkább. A vegyszerhasználat és annak mértéke sokszor más kertrendezési gyakorlatokkal is párosul: például akik „katonás rendet” igyekeznek tartani a kertjükben, azok jellemzően jobban hajlanak arra, hogy vegyszereket is kijuttassanak.

Az aljnövényzet, illetve a fű gyakori kaszálása is kedvezőtlenül hathat a kert póknépességének összetételére és a biodiverzitásra nézve. Ugyanakkor az egyes tényezők hatásait, mint mondjuk a fűnyírás vagy a vegyszerhasználat gyakorisága, nehezen lehet elválasztani egymástól, a kutatók a továbbiakban az adatok részletesebb elemzése során az egyes tényezők hatásait próbálják jobban szétválasztani és külön értékelni. 

Közzétette 2023-as, negyedik negyedéves konszolidált üzleti eredményeit az ORLEN Csoport

A 2023. december 31-én zárult negyedévben az ORLEN Csoport 11,2 milliárd zloty LIFO-alapú EBITDA-t és 7,3 milliárd zloty nettó nyereséget ért el. A teljes 2023-as évre vonatkozó LIFO-alapú EBITDA1 elérte a 44,8 milliárd zlotyt, a nettó nyereség pedig 27,6 milliárd zloty volt. Az ORLEN Csoport negyedik negyedéves eredményeire pozitív hatással volt a gázszegmens teljesítménye, amely 11 milliárd zlotyval járult hozzá az EBITDA-hoz, elsősorban az alacsonyabb beszerzési költségeknek és a magasabb értékesítési volumennek köszönhetően. Az ORLEN emellett több mint 20 százalékkal növelte kiskereskedelmi értékesítési volumenét az előző évhez képest, részben a magyarországi és szlovákiai hálózatbővítések eredményeként.
2024. 02. 24. 13:00
Megosztás:

Elégedetlenség: A versenyszféra munkavállalóinak közel kétharmada munkahelyet váltana

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 50 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, 63 százalékuk tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, 2024-ben munkahelyet vált – derült ki a Trenkwalder február első felében elvégzett munkaerőpiaci kutatásából.
2024. 02. 24. 12:00
Megosztás:

A BAYC társalapítója Greg Solana lett az új vezérigazgató, és az NFC-hez kapcsolódó projektek lendületet kapnak - a MultiversX, az ApeCoin és a Meme Moguls felívelő pályán

A Bored Ape Yacht Club NFT-k alkotója, Greg Solana lett az új vezérigazgató a Yuga Labs-nál. Ő váltja Daniel Alegre-t, aki 2023 áprilisában vette át a vezérigazgatói szerepet. Ennek eredményeként az ApeCoin (APE) hirtelen lendületet kapott, a két hetes grafikonon 23%-kal emelkedett az árfolyama. Emellett a MultiversX (EGLD) is optimista hangulatban van, de a legnagyobb figyelem a Meme Moguls (MGLS) meme érmék felé fordul. Hamarosan indul, és a gyors előértékesítés miatt az egyik legforróbb projekté válhat 2024-ben. Most áttekintjük, hogy mi áll a háttérben. Megvizsgáljuk, hogy melyik a legjobb kriptovaluta jelenleg befektetési célból.
2024. 02. 24. 11:20
Megosztás:

Accor: rekorderedmények 2023-ban globálisan és Magyarországon

Az Accor, a világ vezető szállodaipari csoportja bejelentette 2023-as évre vonatkozó pénzügyi eredményeit. Az EBITDA meghaladta az 1 milliárd eurót, és az eredmény felülmúlja a 2023-ra vonatkozó előrejelzést. A vállalat folytatta vonzó részvényesi hozampolitikáját, és bízik a 2024-es növekedési kilátásokban.
2024. 02. 24. 11:00
Megosztás:

Csak 2023-ban, 55 millió dollárt szerzett vissza a Binance a csalóktól

A digitális pénzügyi eszközök egyre szélesebb körben vállnak elfogadottá, a velük való kereskedelem volumene, a tranzakciók száma ezzel együtt fokozatosan nő. A kriptotér éppen ezért került a csalók és hekkerek célkeresztjébe, habár a törvénytelen tranzakciók száma a kriptotérben elenyésző és fokozatosan csökken. A Binance ügyfélszolgálata és biztonsági csapata a hatóságokkal és a kriptoközösséggel együttműködve sok százmillió dollár értékben mentett meg, vagy szerzett vissza digitális pénzeszközöket hekkerektől, csalóktól, és juttatta őket vissza tulajdonosaiknak az elmúlt két évben.
2024. 02. 24. 10:00
Megosztás:

Deepfake technikák terjedése: harc az újgenerációs kibercsalások ellen

A mesterséges intelligencia eszközeinek elterjedésével ma már minden eddiginél könnyebb megszemélyesíteni valakit és megtéveszteni másokat, pénzt, adatot kicsalni a célpontoktól. A korábban kifejlesztett módszerek hatékonyságát megsokszorozza az AI, melyet a vezető intézmények irányelvek és technológiák kombinációjával próbálnak kezelni – áll a Deloitte legfrissebb Tech Trends 2024 elemzésében.
2024. 02. 24. 09:00
Megosztás:

4,6%-os munkanélküliségi ráta és 10,3%-os reálbérnövekedés a hazai munkaerőpiacon

A november-januári időszakban továbbra is csúcsközelben állt a foglalkoztatottság, a hazai elsődleges munkaerőpiacon 17 ezer új munkahely jött létre az előző év azonos időszakához képest, a közfoglalkoztatottak száma 8 ezer fővel csökkent, a külföldre ingázók száma pedig nem változott érdemben, így a legutolsó háromhavi átlag alapján a gazdaság teljes foglalkoztatotti létszáma 4.718 ezer fő volt.
2024. 02. 24. 08:00
Megosztás:

A The Graph (GRT) bejelenti a Műszaki Tanácsadó Testületet, a KangaMoon (KANG) és a SingularityNET (AGIX) folytatják a növekedést

A The Graph (GRT) épp most jelentette be Műszaki Tanácsadó Testületét, ami jelentős mérföldkő a projekt számára. Közben két másik kriptopénz vonzza magára a figyelmet - a KangaMoon (KANG) és a SingularityNET (AGIX). Miközben lehet, hogy már ismered az AGIX-et, a KANG egy 2. fázisnál járó előértékesítési sztár, ami lehet, hogy a következő 100x-es meme coin lesz 2024-ben. Tudd meg, miért.
2024. 02. 24. 07:00
Megosztás:

Új kölcsönzési üzletágvezető a Prohumannál – a cél a hazai munkaerőtartalék aktivizálása

Februártól munkaerőkölcsönzési üzletágvezetőként folytatja munkáját a Prohuman csapatában Izsó Balázs. Az új vezető érkezésével a piacvezető magyar HR szolgáltató célja továbbra is az, hogy ahol csak lehet, a magyar munkaerőtartalék aktivizálásával kínáljon megoldást a hazai vállalatok munkaerőigényének és HR-kihívásainak megoldására.
2024. 02. 24. 06:00
Megosztás:

Régóta nem látott tüneteket produkált a lakásépítés

A lakásépítések tavalyi megtorpanása közel negyedszázados rekordokat is megdöntött, ez derült ki a KSH legfrissebb adataiból. A visszaesés egyúttal szerkezeti átrendeződést is hozott: kevesebben fogtak saját otthon megteremtésébe, az új lakások közel kétharmadát már eleve eladásra szánták.
2024. 02. 24. 05:00
Megosztás:

Tovább emelte a dohányfelvásárlási alapárat a Continental Dohányipari Csoport

A Continental Dohányipari Csoport dohánytermesztésért felelős tagja, a DOFER Dohányfermentáló Zrt. tovább emelte a dohány szerződésben rögzített felvásárlási alapárát, erősítve hazai versenyképességét és elkötelezettségét a magyar dohánytermelők és a dohánykultúra támogatása iránt. Az áremelés keretében a társaság a jelentősen nagyobb területen termesztett Virginia dohány esetében 19%-os, míg a Burley dohány esetében 20%-os emelést eszközölt, amely a tavalyi, 50%-os áremeléssel együtt két év alatt összesen 69-70%-os árnövekedést jelent.
2024. 02. 24. 04:00
Megosztás:

Ismét a magas kamatok mellett érveltek az amerikai jegybankárok

Christopher Waller, a Fed kormányzótanácsának tagja megerősítette, hogy még szükség lesz legalább néhány hónapnyi adatra, ami az infláció csökkenését jelzi, mielőtt kamatcsökkentésbe kezdhet a jegybank.
2024. 02. 24. 03:30
Megosztás:

2025. után bármikor leállhat az észak-atlanti áramlat egy fontos része

A tengeráramlások szerepe óriási a Föld hőáramlásában, az éghajlat alakulásában. Leállásuk dominóként döntené be a Föld további fontos éghajlati rendszereit. Az Észak-atlanti áramlás Grönland előtti része az egyik kulcspontja a nagy rendszernek.
2024. 02. 24. 03:00
Megosztás:

Kidobhatod az összes sárga csekket a kukába! Új dolgot találtak ki helyette

A magyarországi adatok alapján a Magyar Posta által közzétett 2019-es statisztikák szerint a magyar lakosság egy év alatt összesen 193 millió sárga csekket fizetett be postahivatalokban. Hatalmas szám ez! Ön vajon ebből mennyit adott fel? Hány órát állt ezért sorban a postahivatalokban?
2024. 02. 24. 02:20
Megosztás:

A hazánkban működő CT és MR gépek akár fele is lecserélődhet rövid időn belül

A napokban fognak utolsó körben eredményt hirdetni abban a közbeszerzési eljárásban, melynek keretösszege MR (mágneses rezonancia) gépekre 10 milliárd, míg CT (komputertomográf) szkennerekre 15 milliárd forint. Az egészségügy ezen szegmensében zajló fejlődésre, és az eszközök árainak örvendetes csökkenésére hívja fel a figyelmet a United Imaging készülékek hazai forgalmazója, a Humantech Solution Zrt. A piacon tapasztalható intenzív innovációs verseny, valamint a Dinamikus Beszerzési Rendszer transzparenciájának köszönhetően jelentős fejlődés várható az állami egészségügyben is, hiszen ezekkel a gépekkel rövidebb idő alatt, jobb felbontású képek és mesterséges intelligenciával is támogatott diagnózisok készülhetnek úgy, hogy közben a páciens jelentősen kisebb dózisú sugárterhelést kap. A legmodernebb berendezések testközelből is megtekinthetők az Európai Radiológiai Társaság által szervezett ECR 2024 szakkiállításon, melynek Bécs ad otthont február 28. és március 3. között.
2024. 02. 24. 02:00
Megosztás:

5,6 millió forinttal több lakáshitelre volt elég a tavaly decemberi átlagkereset, mint egy évvel korábban

2023 decemberében átlagosan nettó 451 300 forintot keresett egy teljes munkaidőben foglalkoztatott magyar munkavállaló a családi adókedvezményeket is figyelembe véve. Ekkora jövedelem 20 éves futamidőre 29,1 millió forint lakáshitelre volt elegendő akkor. Ez 5,6 millió forintos növekedés egy év alatt úgy, hogy közben a lakásárak sok helyütt csökkentek.
2024. 02. 24. 01:00
Megosztás:

A Sponge kriptó elérte a 10 millió dollárnyi lekötött érmét, óriási hozamok a láthatáron

Az egyik legtutibb mostani mém érme, a Sponge február elején közölte, hogy elindítja új verzióját a Polygon hálózaton. A friss üdvöske érkezése miatt eddig már több mint 10,26 millió dollárt stakeltek és bridgeltek. A számok alakulását a projekt honlapján, valós időben lehet követni.
2024. 02. 24. 00:01
Megosztás:

Békéscsaba örülhet

Az idei a megbízhatóság költségvetése - fogalmazott Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester a megyei jogú város közgyűlésének ülésén csütörtökön.
2024. 02. 23. 23:00
Megosztás:

Az időjárás továbbra sem ideális

Az elmúlt hét alacsonyabb átlaghőmérséklete kissé visszafogta a vegetáció idő előtti, gyors fejlődését, de az a következő napok enyhe időjárása miatt újra nagyobb lendületet vehet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.
2024. 02. 23. 22:00
Megosztás:

Bizakodóan zárta a tavalyi évet a Mabisz

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) tagjainak díjbevétele meghaladta az 1560 milliárd forintot 2023-ban, ez mintegy 5 százalékkal több az előző évinél - mondta a szövetség elnöke a szervezet csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
2024. 02. 23. 21:00
Megosztás: