A klímaváltozás zöld ügyből üzleti rizikóvá vált

Ma már nem kérdés a világ vezető vállalatai számára, hogy a klímakatasztrófa elkerülése az egyik legfontosabb cél, mivel egyszerre veszélyezteti az ökoszisztémát és a jelenlegi gazdasági, társadalmi stabilitást. Azonban nem csak a riportálás terén van még mit fejleszteni, hanem a dekarbonizációhoz vezető stratégiák elkészítése és bemutatása terén is megfigyelhetőek még hiányosságok. Azok, akik valóban transzparensen és összehasonlíthatóan kommunikálják a fentarthatósági céljaikat és eredményeiket, versenyelőnyt élveznek. A KPMG a legfrissebb tanulmányában a világ vezető vállalatainak gyakorlatát el emzi és ad gyakorlati útmutatót a professzionális klímastratégiák és jelentések összeállításához.

A klímaváltozás zöld ügyből üzleti rizikóvá vált

Klímasemlegesség 2050-re

A világ vezetői 2015-ben ambiciózus, új célokat fogadtak el az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. A klímaváltozás súlyos hatásainak elkerülése érdekében az emberiségnek mindössze 30 év áll a rendelkezésére, hogy a szén-dioxid-kibocsátást megszüntesse, ha a globális, éves átlaghőmérséklet emelkedést 1,5 - 2°C körüli értéken tudja tartani.[1] A Párizsi Megállapodás céljának elérése érdekében a CO2 kibocsátást éves szinten átlagosan 7,6%-kal kell csökkentenünk.

Ennek a százaléknak a mértékét jól illusztrálja, ha megnézzük, hogy a COVID-19 járvány kitörése előtti évtizedben a szén-dioxid-kibocsátás évente mintegy 1%-kal nőtt, míg 2019-ben stagnált. A Nature 2020 áprilisában végzett kutatása szerint a CO2 kibocsátás 17%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben. A múlt év tavaszi előrejelzésük 7% körüli visszaesést számolt, ha a korlátozások 2020 év végéig tartanak.[2]

A koronavírus tehát radikálisan visszaszorította és eddig a legnagyobb hatást gyakorolta a szén-dioxid-kibocsátásra. Azonban a 2020-ban megtapasztalt változások többsége átmenetinek tekinthető, hiszen nem a gazdaság, a közlekedés vagy az energiarendszer strukturális átalakulásának a következménye.

Az ESG (Enviromental/Környezeti, Social/Társadalmi, Governance/Irányítási) szemlélet meghatározóvá vált a cégvezetők szemléletében a 2021 KPMG CEO Outlook Pulse felmérés szerint is, amely a világ legjelentősebb piacainak meghatározó cégvezetői körében végzett kutatás. A felsővezetők már nem külső hatásként tekintenek az olyan kockázatokra, mint például a klímaváltozás, hanem ezt is úgy kezelik, mint amivel kapcsolatban konkrét teendőjük van, és vállalatuknak is meg kell tennie mindent a lassítás érdekében. 89 százaléka a cégvezetőknek a járvány hatására elért fenntarthatósági eredményeket szeretné megtartani. A vezérigazgatók 49 százaléka szigorúbb ESG gyakorlat bevezetését tervezi.

A közelmúlt történései és a levont következtetések az újragondolásra ösztönöznek. Az Európai Unió 2021-2027 közötti időszakban rendelkezésre álló forrásai hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagállamok kezeljék a COVID-19 gazdasági és társadalmi hatásait és megalapozzanak egy zöld és digitális átállást, aminek következtében ezek a gazdaságok fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válnak majd.

A klímaváltozás okozta kockázatokat jellemzően két típusra oszthatjuk: fizikai kockázatokra és tranzíciós kockázatokra.

Míg előbbi a klímaváltozás közvetlen hatásait foglalja magába, mint például a szélsőséges időjárás által okozott károk, addig az utóbbi a gazdaság és a társadalom egy alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással járó működésre történő áttérése által okozott kockázatokat jelöli (például amikor egy áramszolgáltató áttér a kizárólag megújuló energiaforrásokból termelt áramszolgáltatás működési modelljére).

A fizikai kockázat hatásai már most is jól érzékelhetőek, míg a tranzíciós kockázat hatásai csak később válnak jelentőssé.  A két kockázattípus összefügg: minél komolyabb intézkedéseket vetünk be az áltaghőmérséklet-növekedés meghatározott szint alatt tartása érdekében, annál nagyobb lesz a tranzíciós kockázat, és fordítva, ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, nő a klímakatasztrófák esélye.  Emiatt érdemes több szcenáriót is figyelembe venni, amelyek tartalmazzák, meghatározzák a két típusú kockázat kombinációját, számolnak mindkét típusú kockázattal.

2015-ben a G20 országok megállapodtak arról, hogy ösztönzik a cégeket arra, hogy mérjék fel és publikálják a klímaváltozás rájuk vonatkozó hatásait. A Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) szintén 2015-ben adta ki ajánlását arra vonatkozóan, hogy a vállalatok milyen módon mutassák be a klímaváltozással kapcsolatos hatásokat és azok pénzügyi vonatkozásait.

Eljött az ideje annak, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű adattal értékeljék a cégek a beazonosított klímakockázatok negatív következményei megelőzésére hozott akcióikat.

A KPMG által javasolt beszámolási módszertan négy területre fókuszál: az éghajlattal kapcsolatos kockázatok azonosítása és azok kezelése; valamint a kockázatok hatása és a karbonsemlegesség érdekében tett lépésekről készülő beszámoló. 

A KPMG erről egy külön résztanulmányt is készített „Towards Net Zero” címmel, amely azt vizsgálta, hogy a világ 250 legnagyobb vállalata hogyan teljesít a TCFD által kidolgozott jelentéstételi ajánlások alkalmazásában. A KPMG IMPACT csapata felállított egy 12 lépéses kritériumrendszert, hogy legyen mire támaszkodniuk azoknak az elkötelezett vállalkozásoknak, akik úgy döntenek, hogy akár küldetéstudattól vezérelve, akár a versenyelőny megszerzésének reményében a fenntarthatósági transzparencia útjára lépnek, és elkészítik beszámolójukat.

A klímakockázatok a vállalatirányításban (1, 2, 3 pont)

A vállalkozás először is ismerje el, hogy az ületi tevékenysége kockázatot jelent a klímaváltozás és fenntarthatóság szempontjából, és ezt minden szereplő – befektetők, hitelezők, munkavállalók, eszközkezelők és kockázatértékelők – felé nyíltan kommunikálja. A vezető tisztségviselő személyesen is nyilatkozzon, demonstrálva, hogy a kezdeményezés a legfelsőbb szintről indul. A KPMG jelentéséből például kitűnik, hogy a vizsgált 250 globális nagyvállalat közül a japán cégek 100%-a fogalmazott már meg ilyen felelősségvállalást, hűen a japán társadalmi felfogásokhoz, kulturális tradíciókhoz. A vállalkozás nevezzen ki egy felelős személyt vagy szakértői bizottságot, akik biztosítják, hogy a legfontosabb döntések meghozatalakor figyelembe veszik és számszerűsítik a klímakockázatokat, illetve biztosítják a szakterületeken átívelő fenntarthatósági stratégia anyagi feltételeit.

A klímakockázatok azonosítása (4,5 pont)

A jelentéseknek ki kell térniük egyfelől a klímaváltozás tényleges fizikai (időjárási, környezeti, humán-ökológiai) kockázataira, másrészt az átálláshoz kapcsolódó (szabályozói, geopolitikai, kulturális, humánerőforrási) kockázatokra is. Még azonos szektoron belüli versenytársaknál is eltérő lehet, hogy milyen kitettségek képezik valójában a kockázatokat. Ezeket a tényezőket az éves beszámoló részeként is, illetve egy független fenntarthatósági nyilatkozatban is érdemes tételesen felsorolni, és közzétenni, hogy minden érintett számára elérhető és közérthető legyen. Nem kizárt, hogy a klímaegyezmény aláírásának helyszíne miatt, de a vizsgált vállalatok közül a franciák azok (78%), ahol leginkább visszaköszön ezen kockázatok felsorolása az éves beszámolókban, míg a sereghajtók egyelőre a kínai és amerikai cégek.

Klímaváltozás hatásainak mérése (6,7,8 pont)

A klímaváltozást kutatók legnagyobb igyekezetére sem sikerült még egy általánosan elfogadott forgatókönyvet felállítani, így a felelős vállalkozás a legjobban teszi, ha több forgatókönyv szerint értékeli a kockázatokat: jelenleg a Párizsi Klíma Egyezmény által elfogadott a 1,5 – 2 ̊C globális felmelegedés az egyik lehetséges forgatókönyv, de a közepes kockázatú 3 ̊C vagy a magas kockázatúnak ítélt 4 ̊C felmelegedés is lehetséges opció. Ezeket független és hiteles forrásokra kell építeni. További kritérium, hogy az elemzés hosszabb időtávra határozza meg a vállalkozás kitettségét, terhelhetőségét és ellenállóképességét: egy rövid, egy középtávú és egy hosszútávú, reális elemzést is ismertessen.

Zéró emisszió elérése (9, 10, 11, 12 pontok)

A jelentésben ajánlott meghatározni a „zéró emisszió” elérésének tervezett időpontját. Erre ugyan az IPCC egy 2050-es határidőt jelölt ki, de ettől el is lehet térni: a megvizsgált 1000 nagyvállalat jellemzően ennél rövidebb intervallumra – és más tudományos szempontok alapján – jelöli ki ezt az időpontot. Az időszakos nyilatkozatokban fontos beszámolni az aktuális mérföldkövekről, milyen stratégiát követ a vállalkozás és pontosan hol tart jelenleg a karbonsemlegesség felé vezető úton. Ezen a területen a német nagyvállalatok eltökéltségét emeli ki a KPMG tanulmánya, a vizsgált cégek közül a német cégek 88%-a már lépésekre bontott dekarbonizációs menetrenddel bír. Jó megoldás lehet egy belső használatra szánt „szén-dioxid ár” folyamatos kalkulálása, ami a negatív externáliák költségeit emeli be az árképzésbe. Az érintettek így felmérhetik, hogy ez hogyan befolyásolná a jövedelmezőséget és végső soron a stratégiai befektetési döntéseket.

A KPMG által végzett felmérés szerint a G250 vállalkozások kevesebb, mint fele felel meg az itt felsorolt kritériumoknak, mindazonáltal pozitívan értékelhető, hogy egyre több szervezet zárkózik fel tudatos stratégiával és hiteles kommunikációval a zéró emisszió felé vető úton.

Fenntarthatósági jelentés: ami ma még kényelmetlen kötelezettség, holnap valódi stratégiai iránytűként szolgálhat a nagyvállalatok életében. Az ESG alapú riportálás mellett szól legalább három érv:

1.     Átláthatóság, hiszen a befektetők számára egyértelművé teszi a célokat.  Mivel a megvalósítást is magában foglalja ezáltal a haladás előirányzott lépései számon kérhetőek.

2.     Összehasonlíthatóság – a különböző cégek ESG jelentései mérceként is szolgálnak magunk és egymás számára.

3.     Bizonyosság, a jelentett kulcsmutatók megbízhatósága azáltal, hogy az éves jelentés pénzügyi adatai mellett szerepelnek az ESG nem pénzügyi mutatói.

„A fenntarthatósági jelentés elkészítése kezdetben kommunikációs feladatként vagy adminisztratív kötelezettségként jelent meg a vezetők horizontján. Mára azonban megfigyelhető, hogy a professzionális jelentéskészítés nagyban hozzájárul az üzleti értékteremtéshez, hiszen egyre szorosabban kapcsolódhatnak ehhez a nemzetközi és hazai források, finanszírozók és egyéb befektetői elvárások”– mondja Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatásaiért felelős szenior menedzsere.  „Dinamikus változás megy végbe a pénzügyi világban, amelyben a transzparencia hiánya, a nem riportált adatok sokkal magasabb kockázati besorolást, és így magasabb finanszírozási költségeket jelenthetnek. Vagyis a fenntarthatóság így végül stratégiai szintre kerülhet.”

A KPMG ’The time has come’ című nemzetközi tanulmánya betekintést nyújt az ESG és a fenntarthatósági jelentések globális trendjeibe, valamint részletes útmutatást és ajánlást kínál a közzététel és a hiteles kommunikáció javítására.

A fenntarthatósági témában a legszéleskörűbb és legátfogóbb globális felmérés egyik következtetése: a GRI a leginkább alkalmazott és a cégek által választott nemzetközi szabvány a fenntarthatósági jelentéseik elkészítéséhez.


[1] https://www.ipcc.ch/sr15/

[2] https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x

Hozzászólások

Szigorú óvintézkedések mellett tehetnek vizsgát a szakképzésben tanulók

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tervei szerint májusban adhatnak számot tudásukról a szakképző intézményekben vizsgázók - közölte az ITM vasárnap az MTI-vel.
2021. 04. 11. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kapósabbak lettek a korszerűsítendő ingatlanok

A lakásfelújítási programnak máris érződik a hatása a használt lakások piacán: főként a Budapesten és Pest megyén kívüli lakáspiacon lettek népszerűbbek a korszerűsítendő lakások, az idei első negyedévben az érdeklődések harmada érkezett ilyen ingatlanra, míg tavaly 28 százalékos volt az arányuk - közölte az ingatlanhirdetési portál legfrissebb elemzésében vasárnap az MTI-vel.
2021. 04. 11. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Támogatja a kormány az egészségügyet ellátó cégeket

A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben is gördülékeny legyen az együttműködés az egészségügyi intézmények és a számukra eszközöket, felszereléseket szállító cégek között - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-vel vasárnap.
2021. 04. 11. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Ipari és építőipari adatok érkeznek a jövő héten

Az ipari termelés februári teljesítményéről szóló második becslést és az építőipar februári kibocsátásának adatait publikálja jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2021. 04. 11. 12:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kiszélesítik Franciaországban a koronavírus-elleni oltásra jogosultak körét

Kiszélesítik Franciaországban a koronavírus-elleni oltásra jogosultak körét: hétfőtől minden 55 éven felüli francia feltétel nélkül kérheti a vakcinát - jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter a Le Journal du dimanche című vasárnap megjelenő hetilapban.
2021. 04. 11. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Egyre népszerűbb az elektronikus fizetés

Az elektronikus fizetés elterjedését számos intézkedés segíti, többek között a tavaly márciusban debütált azonnali fizetési szisztéma, a másfél millió forint feletti készpénzfizetési korlátozás, valamint az, hogy idéntől, ahol van online pénztárgép, ott elektronikusan is lehet fizetni - mondta Tállai András az MTI-nek.
2021. 04. 11. 10:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkenő forgalomban esett a BUX

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten, a BUX 43 775,41 ponton zárt pénteken, 467,52 ponttal, 1,06 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.
2021. 04. 11. 09:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így változott az üzemanyag ára 2018 óta - ábrán mutatjuk!

95-ös oktánszámú, ólommentes autóbenzin és a gázolaj, havi, országos fogyasztói átlagára, forint/liter
2021. 04. 11. 08:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Hivatalos - Az AstraZeneca vérrögképződésénél valószínű az összefüggés

Az EMA szerint valószínű az összefüggés az AstraZeneca COVID-19 vakcina és az alacsony vérlemezkeszámmal társuló szokatlan vérrögök között - olvashatjuk az OGYÉI hivatalos tájékoztatóját.
2021. 04. 11. 07:45
Megosztás:
Hozzászólások:

Ivartalanítási programot indított a Nébih

A kistelepülésekre fókuszáló, ivartalanítási programot indított a kóbor kutyák számának csökkentése érdekében a kistelepüléseken a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), 50 millió forintból 1400 kutya ivartalanítását finanszírozzák - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.
2021. 04. 11. 07:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Vállalati konszolidáció várható a járműiparban

Konszolidációra, vállalatok felvásárlására és fúziókra számít az autóiparban az elkövetkező években a Bain üzleti tanácsadó cég.
2021. 04. 11. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Trendszerű lejtmenetben a kiskereskedelem

A kiskereskedelem trendszerű lejtmenetben van és a márciusi járványügyi korlátozásokat is figyelembe véve várhatóan negatívan járul hozzá a GDP első negyedévi alakulásához - így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a KSH februári adatait.
2021. 04. 11. 05:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nyugdíjba mennél? 50 évig is meg kell őrizned a munkaügyi papírokat!

Akár fél évszázadig is őriznie kell a munkaügyi iratokat a munkáltatóknak – hívta fel a figyelmet a MAZARS egy korábbi elemzésében. Egy 2018. végén hatályba lépett törvénymódosítás miatt - az eddigi, kiállítástól számított öt év helyett - ugyanis a munkaadóknak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kell megőrizniük a jövedelemre vonatkozó dokumentumokat. Egy 16 éves munkavállaló diák esetében így a várható megőrzési idő 54 év lesz.
2021. 04. 11. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

10 millió Ft-ra vágysz? Simán kaphatsz, csak legyél házas és fiatal!

Hazánk egyik legnépszerűbb pénzügyi konstrukcója jelenleg az un. BABAVÁRÓ HITEL, ne csodálkozzunk, hiszen az államilag is támogatott hitel révén nagyon kedvezményesen és gyorsan juthatsz akár 10 millió forinthoz, amit szabadon költheszt lakásra, autóra, gyermeked nevelésére stb. Cikkünkben most nagyon lényegretörően bemutatjuk Neked a Babaváró Hitelt, így minden részletre nem térünk ki most, hiszen a célunk az, hogy megtudd: kaphatsz-e vagy sem ebből a kedvező hiteltermékből. Ha valami nem világos, ne izgulj: a cikk végén van egy zöld gomb, ha azt megnyomod, mindent elmagyarázunk még érthetőbben. :)
2021. 04. 11. 03:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A spanyol kormány szerint lassabb lesz a gazdaság idei növekedése

A spanyol kormány szerint a vártnál lassabb lesz a gazdaság teljesítményének idei növekedése, a korábban jelzett 7,2 százalék helyett 6,5 százalék - ismertette Nadia Calvino gazdasági miniszter a legújabb előrejelzéseket pénteken Madridban.
2021. 04. 11. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Magyarország segít Szlovákiának az orosz oltóanyag bevizsgálásában

Magyarország segít Szlovákiának a Pozsony által megrendelt, koronavírus elleni orosz oltóanyag bevizsgálásában - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, miután megbeszélést folytatott Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettessel, pénzügyminiszterrel.
2021. 04. 11. 01:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nyárra talán elérhető lesz a nyájimmunitás

Ha a védőoltásokat sikerül megfelelő ütemben beadni, és az emberek minél nagyobb számban kérik is azt, akkor talán nyárra elérhető a tömeges immunitás - erről a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője beszélt a közmédiának szombaton.
2021. 04. 11. 00:05
Megosztás:
Hozzászólások:

Az ötöst nem, de a Joker-t ketten is elvitték!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 14. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2021. 04. 10. 23:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Rákapcsoltak az árak - infláció Magyarországon

Tovább gyorsult az infláció, márciusban már 3,7 százalékkal nőttek az árak. A legfontosabb kérdés, hogy átmeneti lesz-e az emelkedés, most úgy tűnik.
2021. 04. 10. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Ilyen lesz a légiutazás a járvány után

Az Emirates légitársaság sétarepüléssel ünnepelte ma az Egyesült Arab Emírségek oltási programjának sikerét. A légitársaság legújabb Airbus A380-as óriásgéppel végrehajtott sétarepülésen több mint 400 olyan utas vett részt, akik mindkét dózist megkapták a Covid-19 elleni vakcinából. Emellett a fedélzeti és a járatot kiszolgáló személyzet minden tagja szintén teljesen beoltott személyből állt.
2021. 04. 10. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások: