Ahogy még nem gondoltál az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra

Az egész Európát sújtó energiaügyi válsághelyzet és az ebből fakadó energiaár-emelkedés miatt egyre több magyar vállalkozás gondolkozik el azon, hogy – hosszútávú költségeit csökkentve – energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást, felújítást hajtson végre. A Grant Thornton szerint a beruházási költség megtérülése szempontjából érdemes tisztában lenni azzal, hogy az energiahatékonyság növelése olyan cél, amelyet a magyar jogalkotó is támogat, méghozzá társasági adókedvezmény formájában – tehát nemcsak energia-, hanem adózási költségeink is csökkenhetnek. Az adótanácsadó cég szakemberei összefoglalták a legfontosabb szabályokat.

Ahogy még nem gondoltál az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra

Mi számít energiahatékonysági beruházásnak?

Az a beruházás vagy felújítás minősül a magyar társasági adózás fogalmi keretein belül  energiahatékonysági célúnak, amely azt eredményezi, hogy az adott vállalkozás a  beruházást/felújítást megelőző energiamennyiség felhasználásával több terméket tud  előállítani, vagy a beruházást/felújítást követően kevesebb energiával tud a korábbival  megegyező számú terméket előállítani. Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mennyivel –például hány százalékkal, vagy melyik mértékegység meghatározott értékével – kell  csökkennie az energiafelhasználásnak, ráadásul a csökkenteni kívánt energia bármi lehet:  földgáz, propán-bután (PB) gáz, benzin, gázolaj, távhő, villamos energia stb.

A beruházás/felújítás eredményeként megtakarított energiát azonban vagy  becsléssel/számítással, vagy pedig méréssel szükséges alátámasztani.

A gyakorlatban energiahatékonysági célú beruházás/felújítás lehet – egyebek mellett – egy  épület hőszigetelése, egy meglévő, korszerűtlen gázkazán vagy légkondicionáló rendszer  lecserélése (pl. hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerre), vagy egy magas energiafogyasztással  üzemelő gyártóberendezés lecserélése egy alacsony fogyasztásúra.

Az energiahatékonyság adózási oldala

„A magyar társasági adótörvény szerint egy vállalkozás társasági adókedvezményt vehet  igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és  üzemeltetése esetén a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy  döntése szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt  adóévben” – hangsúlyozza Vizer József, a Grant Thornton adótanácsadási üzletág vezetője.  

A kedvezmény a beruházás/felújítás összes elszámolható költsége (ideértve az esetleges  állami támogatást is) után vehető igénybe (a lentebbi megkötéssel), viszont van egy (relatív)felső határa, amely függ egyrészt a beruházás/felújítás földrajzi helyétől, másrészt az  adókedvezményt igénybe vevő vállalkozás méretétől is:

*: Az „Egyéb” alatt az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és  Pest tervezési-statisztikai régiókat értjük.

Ezenkívül van egy abszolút felső határ is: függetlenül a fenti százalékos értékektől, a  támogatás mértéke nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A  szóban forgó adókedvezmény, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett társasági adó  legfeljebb 70%-ig vehető igénybe.

Az adózás részletei

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás/felújítás adókedvezménye egyrészt  társasági adó visszaigénylésre ad lehetőséget (ha az érintett vállalkozás korábban előlegként  magasabb összeget fizetett az adókedvezménnyel csökkentett tényleges társasági adónál),  másrészt az alacsonyabb társasági adókötelezettség alacsonyabb előlegfizetéssel jár, hiszen  a tényleges társasági adó 4, vagy 12 részletre osztásával kerül meghatározásra a jövőben  fizetendő társasági adóelőleg.

Vagyis ez a társasági adókedvezmény-lehetőség elsősorban azon vállalkozások számára  ajánlott, amelyek a beruházás/felújítás üzembehelyezésének évében, vagy az azt követő 5-6  évben várhatóan nyereségesen működnek majd és emiatt társasági adófizetési  kötelezettségük keletkezik.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Jelen adókedvezmény tehát az elszámolható költségek után vehető igénybe. Ilyen költségnek  minősül a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő, vagy az  energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke.  Hangsúlyozandó, hogy az adókedvezményt kizárólag magasabb energiahatékonysági szint  elérését szolgáló beruházás/felújítás esetében lehet a teljes költségre érvényesíteni, minden  más esetben csak azzal a többletköltséggel lehet számolni, ami ahhoz kellett, hogy az  egyébként is megvalósítani tervezett beruházás magasabb energiahatékonyságot érjen el.  Például, ha egy vállalkozás egyébként is bővítené gyártósorát, de a rendelkezésére álló  lehetőségek közül azért választ egy számára drágább megoldást, mert azzal a géppel energiát  is meg tud majd takarítani, akkor ezen drágább gép többletköltsége tekintetében tud a szóban  forgó adókedvezménnyel élni.

Kell energetikai szakértő is

Annak meghatározása, hogy egy beruházás esetében mi minősül teljesen figyelembe vehető  költségnek és mi minősül csupán többletköltségnek, laikusok számára nem egyszerű. Éppen ezért mindenképpen érdemes egy energetikai szakértő segítségét igénybe venni annak  eldöntése érdekében, hogy melyik kategóriába esik a beruházás/felújítás. Az elszámolható  költség téves megállapítása esetén ugyanis komoly társasági adóhiánnyal lehet számolni az  utólagos NAV vizsgálat során.

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintett vállalkozás – legkésőbb az  adókedvezmény igénybevétele első adóévének társasági adóbevallása benyújtásáig – rendelkezzen a kapcsolódó kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy  beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak  minősül. Ilyen igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett  névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthat ki.

Hangsúlyozandó, hogy az állapotfelmérésnek, ill. a kiindulási energiaszint energetikai auditor  által történő meghatározásának már a beruházás, felújítás megkezdése előtt meg kell  történnie. Ennek elmaradása kockázatot jelenthet egy adóellenőrzés során, tehát nem csak  arra kell kiemelt figyelmet fordítani, hogy megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező szakértő  kerüljön megbízásra, de a megbízás időbelisége is fontos szempont a beruházás/felújítás  tervezése során.

Feltételek

Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás esetén  korlátozás, hogy az adókedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a  beruházás/felújítás az energiahatékonyság növekedésével jár. Az adókedvezmény  igénybevételének további feltétele, hogy az érintett vállalkozás a beruházás/felújítás részét  képező valamennyi eszközt használatba vegye és ezeket az üzembe helyezést követő legalább  öt évig („kötelező üzemeltetési időszak”) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint  üzemeltesse, használja.

A fentiek nyomon követése és utólagos ellenőrizhetősége céljából az érintett vállalkozásnak  külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a kapcsolódó eszközök üzembe  helyezésének (vagy adott esetben állományból való kikerülésének) időpontját, helyét és  bekerülési értékét.

Az adókedvezmény azonban nem minden energiahatékonysággal kapcsolatos  beruházás/felújítás esetén igényelhető. Nem vehető igénybe többek között akkor, ha az  érintett vállalkozás a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás/felújítás megkezdésének  időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, vagy ha a beruházás tárgya  személygépkocsi (ide nem értve a nagy rakodóterű személygépkocsikat). Továbbá akkor sem  számíthatunk erre, ha az érintett vállalkozás ugyanazon beruházás kapcsán fejlesztési  adókedvezménnyel kíván élni (vagy élt). A szabályok betartására mindenképpen fokozott  figyelmet kell fordítani, mivel az adókedvezmény feltételeinek teljesítését a NAV az  adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer,  hivatalból ellenőrzi.

Növelte a nyereségét a Duna House a harmadik negyedévben

A Duna House ingatlanközvetítő 727,1 millió forintra növelte a nyereségét a harmadik negyedévben a tavalyi azonos időszaki 465,3 millió forintról - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden közzétett kibocsátói jelentésében.
2022. 11. 29. 21:30
Megosztás:

A hazai pénzügy legmeghatározóbb női szereplőit díjazták

Idén először díjazták a magyarországi pénzügy területén maradandó értéket teremtő női szakembereket a Fintech.hu digitális pénzügyi szakportál és a Peak fintech technológiai vállalat által alapított Women in Finance 2022 Díjátadó Gálán. Az elismerésben tíz olyan pénzügyi vezető és szakértő hölgy részesült, akik többek között a hazai pénzügy digitális fejlődéséért, az edukáció vagy a fenntartható befektetések elterjedéséért dolgoznak.
2022. 11. 29. 21:00
Megosztás:

Forintgyengülés kora este

Gyengült a forint kedden kora este a főbb devizákkal szemben reggelhez képest a bankközi devizapiacon.
2022. 11. 29. 20:30
Megosztás:

Nemzetközi értékesítési igazgatót nevezett ki az Indotek Group

Nemzetközi értékesítési igazgatót nevezett ki az Indotek Group, a társaság egyre fokozódó nemzetközi jelenlétének támogatása céljából. A pozíciót Kovács András, a társaság jelenlegi értékesítési igazgatója látja majd el, miközben továbbra is hozzá tartozik majd a magyarországi értékesítési feladatok felügyelete is. A kinevezés értelmében a szakember feladatkörébe a nemzetközi iroda, valamint a raktárakkal és logisztikai ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési és bérbeadási tevékenység tartozik majd. Az új pozíció létrejöttét a társaság nemzetközi ingatlanportfóliójának dinamikus bővülése, valamint a további, ambiciózus terjeszkedési tervek tették szükségessé.
2022. 11. 29. 20:00
Megosztás:

Milliókat hozhat a számlára a zöld hiteleknél beinduló kamatverseny

Az MNB gáláns zöld otthon hitelprogramja lezárását követően a bankok sorra jelentek meg saját, az energiatakarékosságot díjazó kölcsöneikkel. Az MNB jövő áprilistól a fogyasztóbarát hitelek zöld kiterjesztésével igyekszik még jobban erősíteni a versenyt. A BiztosDöntés.hu értékelése szerint a fő változás a kamatkedvezményekben elinduló verseny és az lesz, hogy az eddig visszatérítésként adott egyszeri kedvezmény beépül a hitelekbe, s így több millió forintos megtakarítást jelenthet majd az ügyfeleknek.
2022. 11. 29. 19:30
Megosztás:

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kedden.
2022. 11. 29. 19:00
Megosztás:

Pluszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 191,88 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel, 45 780,62 ponton zárt kedden.
2022. 11. 29. 18:30
Megosztás:

A Versenyhivatal is harcol az infláció ellen

Fokozza az infláció letörésével kapcsolatos versenyjogi törekvéseit a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A GVH féléves konzultációsorozatba kezdett annak érdekében, hogy tájékozódjon a piaci folyamatokról és felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a versenyjog betartásának fontosságára a jelenlegi inflációs környezetben. A versenyhatóság az egyeztetés-sorozat első eseményén a Magyar Pékszövetséget fogadta.
2022. 11. 29. 18:00
Megosztás:

Közösségi befektetéssel robban be Európába az egyedülálló magyar applikáció, a Fishinda

Új fejezet nyílik a horgászoknak készített mobil applikáció, a Fishinda történetében, amelynek most bárki részese lehet. Az egyre népszerűbb, Kovács Attila és Pásztor Viktor alapítók által útjára indított alkalmazás komplex funkciókkal – köztük egyedülálló online piactérrel – töretlenül igyekszik kiszolgálni a 700 ezer hazai és több millió európai horgászt. Hazai viszonylatban már minden harmadik horgász regisztrált az appba, de több ezren használják azt Szlovákiában, Romániában és Csehországban is. Az, hogy 250.000 felhasználó szavazott bizalmat az alkalmazásnak nem meglepő, hiszen a Fishinda számos olyan egyedi funkcióval bír, amely teljesebbé teszi a horgászat élményét. Legyen szó a fogások rögzítéséről, a horgászvizekről való tájékozódásról, napijegy vagy felszerelés vásárlásáról itt mindent egy helyen találnak meg a horgászat szerelmesei. 
2022. 11. 29. 17:30
Megosztás:

Egyre jobban megéri párhuzamosan több csatornán kommunikálni az ügyfelekkel

A fiatalabb generációk egyre aktívabbak, nekik pedig más igényeik vannak a vállalatokkal való kapcsolattartásban is. Egyre inkább felértékelődik a személyes ügyintézésben is a digitalizáció és a többcsatornás ügyfélkiszolgálás, hiszen napjainkban egymással párhuzamosan működnek ezek a csatornák.
2022. 11. 29. 17:00
Megosztás:

Cégfelvásárlásokkal kerülnék el a recessziót a vállalatvezetők

A koronavírus-járvány visszatérésétől, még tovább növekvő geopolitikai feszültségektől és az inflációtól tartanak leginkább a vezérigazgatók – derül ki az EY 760 CEO megkérdezésével készült nemzetközi kutatásából. Minden második vezető cégfelvásárlást tervez egy éven belül. Két kulcsterületet is kiemeltek, ami kritikus fontosságú lesz a versenyképesség fenntartásához.
2022. 11. 29. 16:30
Megosztás:

Két hipertempójú bővülést követő év után jelentősen lassult az e-kereskedelem

Új korszakot nyitott az e-kereskedelemben 2022: két járvány sújtotta év és a digitális gazdaságban ezalatt tapasztalt hipernövekedés után az idén törvényszerűen várható volt egy megtorpanás a digitalizációban és az e-kereskedelemben. A jelenlegi gazdasági helyzet „csupán” ráerősített a kifulladó lendületre, így az elmúlt három negyedév, valamint az évvégi szezon első pár hetének és a Black Friday akcióinak tükrében 2022-ben mindössze 8-10 százalékos éves növekedés várható a belföldi online kiskereskedelemben. Az inflációt is figyelembe véve ez már visszaesés a tavalyi évhez képest – derül ki a GKID és az Árukereső.hu Online Kiskereskedelmi Index kutatásának idei harmadik fordulójából.
2022. 11. 29. 16:00
Megosztás:

77 millió euróért kelt el a Váci úti Green Court Office

A francia SCPI Affinités Pierre ingatlanbefektetési társaság képviseletében a Groupama Gan REIM 77,1 millió eurós vételáron megvásárolta a Váci úti irodafolyosó egyik emblematikus irodakomplexumát, a Green Court Office irodaházat – jelentették be a tranzakcióban érintett felek. A francia vállalat a Codic Hungary és a Pesti Házak Kft. projekttársaságtól vásárolta meg a két épületből álló együttest, amely összesen 20 181 négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, és amely 2021-ben elnyerte a Portfolio Property Awards az „Év Irodafejlesztése” címet, tegnap pedig a 24. FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat első díját „Vegyes Funkciójú Épület” kategóriában. 
2022. 11. 29. 15:30
Megosztás:

Százmilliárdos probléma: még mindig inkább pereskedünk a sokkal olcsóbb megegyezés helyett

Egyre népszerűbbek a peren kívüli jogvita-rendezési megoldások Magyarországon, és egyre többen fordulnak mediátorhoz is az utóbbi években, de Nyugat-Európában lényegesen többen élnek alternatív módszerekkel – derült ki a közvetítői törvény 20 éves jubileuma kapcsán szervezett konferencián. Hazánkban 100 perre egy mediációs eljárás jut, holott a bírósági út költsége és időigénye legalább négyszerese az alternatív vitarendezési megoldásoknak. A hazai gazdálkodó szervezetek peresített jogvitái évente több mint százmilliárd forintba kerülnek a pereskedő feleknek és a magyar államnak. A jogi lehetőségekben azonban Európában élen járunk: a közjegyző előtti egyezségi eljárás kuriózumnak számít, mert a közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség olyan erős biztosítékot ad a feleknek, mint egy jogerős bírósági ítélet.
2022. 11. 29. 15:00
Megosztás:

234 milliós befektetést szerzett a Water MiniLab

Az automatizáltan működő okos vízelemző műszer fejlesztésével foglalkozó Water MiniLab az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures-től és a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealaptól kapott finanszírozást, amely lehetővé teszi a csapat számára az értékesítés és a gyártás felgyorsítását.
2022. 11. 29. 14:30
Megosztás:

Átadták a 2022-es Az Év Fiatal Vállalkozója díjat és Az Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat

A Fiatal Vállalkozók Hete keretén belül adták át 14. alkalommal Az Év Fiatal Vállalkozója díjat. Ezzel az elismeréssel a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége minden évben azt a 18-40 év közötti vállalkozót tünteti ki, aki fiatal kora ellenére komoly értéket teremt pénzügyileg és társadalmilag egyaránt. Az Év Fiatal Vállalkozója díj 2022-es nyertesei egy innovatív építőipari vállalkozás vezetői, Balázs Gábor és Sinkó Gergő lettek. Az idén először átadott Év Fiatal Családi Vállalkozója különdíjat pedig Dr. Barta Anita, a Barta Autó cégcsoport második generációs vezetője kaphatta meg.
2022. 11. 29. 14:00
Megosztás:

Sikeresen zárult a 2022. évi népszámlálás

Lezárult a 2022. évi népszámlálás harmadik, és egyben utolsó szakasza. A határidőig 4,6 millió lakás- és 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be, a végleges eredményt állami adatbázisok felhasználásával állapítja meg a KSH. Várhatóan az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon. A tervek szerint a következő összeíráshoz az adatokat már kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a statisztikai hivatal.
2022. 11. 29. 13:30
Megosztás:

Növekedés és stabil pénzügyi eredmények az MKB Csoportnál

Budapest, 2022. november 29. – 2022 harmadik negyedévében növelte betét- és hitelállományát az MKB Bank Nyrt. és mérlegfőösszege megközelítette a 11 ezer milliárd forintot. A bankcsoport 2022 első három negyedévében mintegy 150 milliárd forint egyedi tételektől megtisztított, adózott nyereséget termelt, mely tükrözi a Budapest Bank és az MKB Bank tavaszi egyesüléséből fakadó szinergiahatásokat, valamint a szigorú költséggazdálkodást is.
2022. 11. 29. 13:00
Megosztás:

Drasztikusan visszaesett a hazai munkavállalók optimizmusa

A jelenlegi geopolitikai környezet és ezzel összefüggésben a romló gazdasági mutatók már a munkaerőpiacon is jelentősen éreztetik a hatásukat. A magyar dolgozók 40%-a valamilyen mértékben aggódik amiatt, hogy egy éven belül esetleg elveszítheti az állását, ami 12%-pontos emelkedést jelent fél éven belül, derül ki a hitelfedezeti biztosítások terén piacvezető BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából.
2022. 11. 29. 12:30
Megosztás:

Digitalizációval menekülhetnek előre a mostani válságból a hazai turisztikai szereplők

Előrejelzések szerint a turisztikai szektor, és azon belül a vendégéjszakák száma globálisan 30%-kal nőhet majd 2023-ban, az idei 60%-os bővülést követően, azonban a teljes nemzetközi idegenforgalmi szegmens teljesítménye még így is elmarad majd a pandémia előtti szinttől. Sajnálatos módon a jelenlegi gazdasági helyzet, az energiaválság és a tomboló infláció a turisztikai- és vendéglátó szektor hazai szereplőire is negatívan hatnak. A turizmus digitalizációja azonban esedékesebb, mint valaha, hiszen a technológiai megoldások segítenek a költségcsökkentésben, illetve az ügyfélélmény növelésén keresztül a versenyképességet is erősítik – hívta fel a figyelmet Rasztovits Dávid a Digitális Turizmus Zrt. alapító-vezérigazgatója
2022. 11. 29. 12:00
Megosztás: