Lakásbiztosítási kampány 2024 március - legfontosabb szabályok és a Kormányzat elvárásai

Lakásbiztosítási kampány 2024 március: biztosítóváltási dömping készül? Sorsdöntő lehet a márciusi kampány! Melyik biztosítóé lesz a legolcsóbb vagy épp legjobb lakásbiztosítási konstrukció?

Lakásbiztosítási kampány 2024 március - legfontosabb szabályok és a Kormányzat elvárásai

Több mint 3 millió biztosítási szerződést, vagyis a teljes lakásbiztosítási piacot érinti a jövő év elején lebonyolításra kerülő lakásbiztosító váltási kampány.

A GFM által a témában kiadott jogszabályértelmezés rendezi a nyitott kérdéseket, de ugyanakkor komoly feladat elé is állítja a szektort. A témát körüljáró Biztosítási Elemző Központ, Kovács Zsolt miniszteri biztos véleményét is kikérte a témában.

Kampányidőszak jön márciusban - élesedik a verseny

A 25/2023-as számú kormányrendelet hamarosan egy rendkívüli, egy hónapig tartó felmondási lehetőséget biztosít a lakásbiztosítások tulajdonosainak. A rendelet célja, hogy a rendkívüli kampányidőszak bevezetésével, erősebb versenyt generáljon a lakásbiztosítók között.

A kampányban a fogyasztóknak lesz elég idejük tájékozódni, díjakat kalkulálni és dönteni.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium által kiadott (részletszabályokat is tartalmazó) jogszabályértelmezés alapján, a 2024 márciusában elsőként megrendezésre kerülő kampány így fog kinézni:

- A biztosítóknak az év elején értesíteniük kell ügyfeleiket a március 1-vel megnyíló rendkívüli felmondási lehetőségről

- A felmondásra 2024. március 01 és március 31 között nyílik lehetősége a lakástulajdonosoknak (a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal)

- A rendkívüli felmondási lehetőség a jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok szerződőit is megilleti

- Ahhoz hogy egy felmondás érvényes legyen, a felmondásnak 2024. március 31-ig bezárólag kell beérkeznie az illetékes biztosítóba

- A felmondás hatálya a biztosítóhoz történő beérkezést követő harmincadik nap lesz(!), tehát március havi beérkezéstől függően, valamikor március 30 és április 30 közötti időpont. Mindez azért fontos, mert ha valaki felmondja a meglévő lakásbiztosítását és biztosítót vált, akkor az új szerződését ennek figyelembe vételével kell megkötnie/indítania

- Fontos, hogy a díjjal nem rendezett szerződéseket nem lehet érvényesen felmondani

- A kampányban megkötésre kerülő lakásbiztosításokra maximum 20 százalék közvetítői jutalék fizethető és a jogalkotó elvárja, hogy ennek költségcsökkentő hatását a biztosítók díjkedvezmény formájában visszajuttassák az ügyfeleknek

A kampány fenti szabályai kedvező helyzetbe hozzák a fogyasztókat, akik a kampányban így minden bizonnyal találnak majd maguknak kedvezőbb lakásbiztosítási ajánlatokat, valamint tisztázzák a rendelet megjelenésekor - a biztosítók és a MABISZ által jogosan - megfogalmazott technikai kérdéseket. Azt azonban semmiképp sem lehet mondani, hogy könnyű feladat elé néznének az egymással versengő hazai biztosítók, aminek több oka is van.

A Kormány a kampányban a lakásbiztosítások aktualizált újrakötését és a fogyasztóbarát lakásbiztosítás, az MFO előre törését várja. A közel 170 milliárd forintos és több mint 3,3 millió biztosítási szerződést kezelő piac ugyanis, leegyszerűsítve négy - a szerződéseket több mint nyolcvan százalékban bírtokló - nagy biztosítóból és nyolc (legalábbis lakásbiztosítási állományát tekintve) kisebb „trónkövetelő” biztosítóból áll, akik jövő márciusban összecsapnak a piac újrafelosztásáért, valószínűleg mindent bevetve, a siker érdekében.

Ebben a versenyben, mely az ügyfelek részére kedvezőbb díjakat és minden bizonnyal jobb feltételeket hoz, a biztosítók részére jelentős állományvesztési kockázatok és ismeretlen tényezők rejlenek.   

A Biztosítási Elemző Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy korábban soha nem volt - egy időpontra koncentrált, jelentős sajtó- és ügyfélfigyelmet generáló - lakásbiztosítási kampány.

Hatalmas kampány jön, új technikákat fognak bevetni a biztosítók

Emiatt számos új dologgal, technikával fogunk találkozni a hamarosan induló kampányban, mind biztosítói, mind szabályozói, mind pedig a tanácsadói és a banki oldalon.

Míg a biztosítókat terhelő többletmunka és az értékesítési csatornák arányának jelentős átrendeződése biztosra vehető, addig a díjak alakulása, a váltók száma és az általuk generált piaci átrendeződés mértéke, egyelőre ismeretlen tényező marad.

A kampány sikere mellett szól, hogy a jogalkotó szerint a piaci szereplők aktívan készülnek a jövő márciusi lakáskampányra és a Kormány szükség esetén kész beavatkozni a verseny fokozása érdekében.

lakásbiztosítás váltása staisztika grafikon

A várható intenzitásra jó kiindulási alap lehet a rengeteg ügyfelet megmozgató kötelező biztosítási kampányok kezdeti (2005-2009 közötti) éveinek kronológiája, ahol az első évben 350 ezer, de négy év múlva már közel 1,5 millió ügyfél élt a váltás lehetőségével (35 százalékos váltási arányt elérve).

Mindenképpen meg kell azonban jegyezni, hogy a mostani piacok fejlettsége jelentősen eltér a 2005-ös piacok fejlettségi szintjétől. Természetesen a jogalkotó is tisztában van azzal, hogy a mai fogyasztók sokkal könnyebben magukévá teszik a számukra fontos információkat.

A döntésében gyorsabb, fejlett online kultúrával rendelkező társadalom számra csak a kapukat kell megnyitni és a felhasználók ezután már könnyedén élnek a kedvező lehetőségekkel.

Kovács Zsolt, a Gazdaság Fejlesztési Minisztérium - Nemzeti Biztosítási Stratégiáért felelős - miniszteri biztosa a kormányzat által megfogalmazott biztosításszakmai célok megvalósításának egyik első szükséges lépését éppen ezért, a verseny fokozásában látja. A kampánnyal kapcsolatos legfontosabb kérdésekre a BEK vezető elemzőjének, Rácz Istvánnak válaszolt:

BEK: Mit vár az első lakás kampánytól a minisztérium? Milyen tapasztalatokra és milyen piaci mozgásokra számít, illetve mindez miért lesz jó a lakástulajdonosoknak?

Kovács Zsolt: A Gazdaságfejlesztési Minisztérium elsődleges várakozása, hogy jelentős számú lakásbiztosítás modernizálódik és újul meg a piacon, azaz több lakásbiztosítási szerződést fognak aktualizálni, illetve újrakötni az ügyfelek. Másodsorban az amúgy is magas hazai penetráció további növekedésében bízunk, hogy a lakásállomány minél nagyobb része legyen biztosított a jövőben. A lakástulajdonosok ezzel a figyelem felhívó intézkedéscsomaggal, alaposabban és jobb körültekintéssel tudják majd kiválasztani a nekik leginkább megfelelő termékeket, a biztosítási összegeket is a valósághoz tudják majd igazítani és a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások térnyerése is fokozódhat.

Szeretném kiemelni, hogy a lakásbiztosítást érintő intézkedések is, mint a Kormány megannyi intézkedése, a családok védelmét szolgálják. Míg a pénzügyi edukáció, mint amilyen a bankok lakossági tájékoztató levele, a családok pénzügyi vagyonát védik, addig a biztosításokkal az ingatlanvagyon védelméhez, a lakhatás biztonságához kíván hozzájárulni a Kormány.

BEK: Egyesek abban bíznak, hogy a lakásbiztosítások kapcsán nehezebb lesz elérni azt az aktivitást, azt a fogyasztói tudatosságot, amit a korábbi KGFB kampányok során tapasztaltunk. A lakásbiztosítások tekintetében további nehézség, hogy az értékalapúság is a kitűzött célok között van, ami nyilván valamiféle edukációt igényel. Hogyan látja a kormány, a lakosság és a biztosítási szakma aktivitását? Tervez-e a kormányzat mondjuk „Társadalmi Célú” reklámot a kampány alatt?

Kovács Zsolt: A lakosság edukálását mind a kormányzat, mind a szakmai szervezetek (MABISZ, különböző alkuszi szövetségek), mind az egyes piaci szereplők s nem utolsó sorban a piac felügyeletét ellátó MNB tudják előmozdítani.

A piaci szereplők kampányidőszakban megjelenő kommunikációja, reklámjai nagyszámú ügyfelet elérve jól szolgálhatják az edukációt és figyelem felkeltését. A tanácsadók, a bankok, az üzletkötők pedig az ügyfelekkel való kapcsolattartás útján erősíthetik az edukáció intézményét.

A GFM előzetes piaci információi alapján a szereplők aktívan készülnek a jövő évi kampányidőszakra, igy megítélésünk szerint az élénk piaci verseny - addicionális kormányzati figyelem felhívás nélkül is - megfelelő figyelmet fog generálni. Amennyiben szükségesnek látszik további intézkedések megtétele a fogyasztói tudatosság és a verseny fokozása érdekében, akkor viszont megfelelő időben megtervezésre kerülnek a szükséges lépések

BEK: Korábban számos ajánlást fogalmazott meg az MNB, melyek a transzparencia, az ügyféltájékoztatás vagy éppen a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás tekintetében tartalmaznak fontos és követendő elveket a szakma számára. Mennyire fogja a minisztérium és az MNB figyelemmel kísérni és számon kérni a 2024 márciusában lebonyolításra kerülő lakás kampányban az alkuszok és a biztosítók jogkövető magatartását? Mire számíthatnak a biztosítási piac szereplői?

Kovács Zsolt: Az MNB, mint a piac felügyeletét ellátó szerv/hatóság folyamatosan felügyeli a piaci szereplőket, legyenek azok közvetítők, vagy maguk a biztosítók. A GFM és a kormányzat pedig állandó figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat és szükség szerint szabályozási eszközökkel természetesen be is tud avatkozni. Az ügyfelek korrekt és jogszabályokon alapuló kötelező tájékoztatása mindig is kiemelt fókusz területet volt és ez ezután sem fog változni. Vagyis jogsértések esetén a kellő intézkedést - ahogy eddig is - bizonyosan meg fogja hozni a Felügyelet.

BEK: A kampány, főleg az első, számos kérdést és megoldást vet majd fel. Biztosan lesznek majd kreatív próbálkozások az ügyfélszerzésre, megtartásra. Hogyan áll például a „MINI CASCO” jellegű, vagyis a csökkentett tartalmú vagy épp az önrészekkel operáló és nyilván olcsóbb díjakon értékesíthető, MFO-n kívüli lakásbiztosítási termékekhez a minisztérium?

Kovács Zsolt: A minisztérium és a kormányzat álláspontja szerint az ügyfelek meg fogják találni a nekik legkedvezőbb termékeket. Tekintettel az elmúlt évek nagy viharaira és jelentős károkozásaira, vagy a közelmúlt kisebb földrengéseire hazánkban, nem várjuk, hogy a csökkentett tartalmú szerződéseknek tere lenne a piacon.

Az önrészesedés egy másik kérdés, azt az ügyfelek eldönthetik, hogy ezt mekkora szintig tolerálják. Természetesen a szabályozói szándékkal ellentétes folyamatok észlelése esetén a szükséges lépések vizsgálatra és esetlegesen szabályozásra kerülhetnek.

Izgalmas és biztosításszakmai kihívásokkal teli időszaknak néz tehát elébe a hazai biztosítási piac és bár úgy tűnik a kampányig hátralévő 6 hónap mindenkinek bőven ad időt a felkészülésre, ez nem így van.

Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy márciusig még egy „kisebb” novemberi gépjármű biztosítási kampány, egy év végi zárás és egy januárban induló téli utasbiztosítási kampány is a biztosító társaságok előtt van, ami bőven ad feladatot az operációnak és a vállaltirányításnak is.

Ugyanakkor a kampányt senki sem fogja megfelelő előkészület, piacelemzés és kellő agilitás nélkül sikeresen teljesíteni és mindez az üzletkötőkre és az alkuszokra is fokozottan igaz.

A lakásbiztosítási elemzés szakmai támogatója a holkossekbiztositast.hu

Kritikus szinten az EURÓ árfolyama, az MNB-nek résen kell lennie

Fokozott óvatosságra lehet szükség az MNB-től az EUR/HUF árfolyam alakulását nézve - olvashatjuk az ERSTE elemzői anyagában.
2024. 06. 14. 00:30
Megosztás:

Túllépte az 1 milliót az új mém érme, megelőzheti a BRETT-et?

Képzeld el azt, hogy ha 500 dollárt fektettél volna a BRETT-be február 27-én, amikor azt 0,0001308 dollárért bevezették a decentralizált tőzsdéken, ma már 634 938 dollárod volna. A Base Dawgz könnyedén teljesíthet ugyanilyen jól.
2024. 06. 14. 00:01
Megosztás:

Elindult a MÁV-Volán-csoport EMMA elnevezésű egységes utazástervezője

Tesztüzemben megkezdte működését szerdán a MÁV-Volán-csoport EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) elnevezésű utazástervezője.
2024. 06. 13. 23:30
Megosztás:

Éves szinten nagyot nőtt az amerikai költségvetés májusi hiánya

Az amerikai költségvetés májusi hiánya 347 milliárd dollár volt, 44 százalékkal magasabb a tavaly májusinál, amikor 240 milliárd dollárt tett ki - közölte az amerikai pénzügyminisztérium.
2024. 06. 13. 23:00
Megosztás:

Nem változtatott a Fed az irányadó dollárkamaton

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az 5,25-5,50 százalékos irányadó dollárkamat-tartományon szerdán végződött kétnapos kamatdöntő ülésén.
2024. 06. 13. 22:30
Megosztás:

A Henkel Magyarország Kft. bezárja körösladányi gyárát

A Henkel Magyarország Kft. vegyipari cég bezárja a Békés vármegyei Körösladányban működő gyárát - jelentette be a társaság szerdán a honlapján.
2024. 06. 13. 22:00
Megosztás:

Kína bírálta az elektromos autóira kivetendő uniós vámtervet

A kínai kereskedelmi minisztérium, valamint a külügyminisztérium kifogásolta és élesen bírálta az Európai Uniónak a kínai elektromos autógyártókra vonatkozó büntetővám-tervezetét, egyben ellenintézkedéseket ígért.
2024. 06. 13. 21:30
Megosztás:

Élelmezési és egészségügyi program indult hajléktalanoknak

Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki.
2024. 06. 13. 21:00
Megosztás:

Dolgozók százainak tartozik a MÁV Zrt.

Csaknem hatszáz dolgozójának tartozik szerződéses megbízásaik kifizetésével hónapok óta a MÁV Zrt., a kifizetés felgyorsítására a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) Lázár János közbenjárását kéri. A vasúttársaság reagálásában cáfolta a szakszervezet közleményében írtakat.
2024. 06. 13. 20:30
Megosztás:

Bővítik a munkaerőpiacot a TOP Plusz programban

Több mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre a munkaerőpiac bővítésére, így például az inaktívak felkutatására a Terület- és településfejlesztési operatív program (TOP) pluszban - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.
2024. 06. 13. 20:00
Megosztás:

Melyik a legjobb hajbeültetési módszer?

A kopaszodás egy igen széles réteget érintő probléma, hiszen a férfiak 50%-a találkozik ezzel a jelenséggel még 50 éves kora előtt. Mivel a folyamat külső beavatkozás nélkül nem visszafordítható, egyre többen élnek olyan modern eljárásokkal, mint a hajbeültetés.
2024. 06. 13. 19:30
Megosztás:

A nemzetközi hangulat miatt esés volt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 214,85 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 70 022,97 ponton zárt csütörtökön.
2024. 06. 13. 19:00
Megosztás:

Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Gyenge kezdés után nagy veszteséggel fejezték be a csütörtöki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.
2024. 06. 13. 18:30
Megosztás:

Gyengült csütörtökön a forint

Gyengült csütörtökön a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
2024. 06. 13. 18:03
Megosztás:

Megfelelő stratégiával a cápákkal szemben is van esélyed!

Az e-kereskedelem felpörgésével egyes piacokon kiéleződött a helyzet, számtalan konkurens verseng a vevők kegyeiért, és közülük előnyben vannak azok a meghatározó piaci szereplők, akik jókora összeget költenek marketingre.
2024. 06. 13. 17:30
Megosztás:

Döntött a Fed, maradnak a magas kamatok

Az amerikai jegybank nem változtatott a jelenlegi irányadó kamaton, így az továbbra is az 5,25-5%-os tartományban marad. Ez megfelelt a piaci várakozásoknak, így nem okozott meglepetést.
2024. 06. 13. 17:00
Megosztás:

Hogyan szállítsuk biztonságosan az üveget?

Törékeny dolgokat szállítani mindig kihívás – pláne akkor, ha egy nagy értékű, nagy méretű üveglapról van szó vagy akár többről. A megrendelést követően pedig sok esetben magunknak kell gondoskodni a helyes fel- és lerakodásról, ezért nem árt lépésről lépésre tisztában lenni a rögzítés és illesztés technikáival.
2024. 06. 13. 16:30
Megosztás:

Budapesten ülésezett a 25 éves Magyar-Szlovák Mezőgazdasági Munkacsoport

Az agrárium aktuális kihívásait és a gazdálkodók érdekérvényesítési lehetőségeit is áttekintették a Magyar-Szlovák Mezőgazdasági Munkacsoport ülésének résztvevői szerdán az Agrárminisztériumban (AM) - erről közleményben tájékoztatta az MTI-t a szaktárca.
2024. 06. 13. 16:00
Megosztás:

A többség elégedett a biztosító társaságokkal

Az ügyfelek több mint négyötöde elégedett a biztosító társaságok működésével, azoknak is jó a véleményük, akiknek az elmúlt 5 évben volt káreseményük - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerdán az MTI-vel.
2024. 06. 13. 15:30
Megosztás:

Akár közvetlenül a bankszámlára is utalható az italcsomagolás visszaváltási díja

A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. által bevezetett REpont rendszer országosan biztosítja, hogy az italcsomagolások visszaváltási díját egyenesen a bankszámlára is lehet utalni - közölte a MOHU az MTI-vel.
2024. 06. 13. 15:00
Megosztás: