Mikortól számít egy állam hadviselő félnek?

Az Ukrajna elleni háború kezdete óta a nyugati világ reakciója néhány fő csomópont köré csoportosult: elítéli az agressziót, támogatja Ukrajnát, és ki szeretne maradni a háborúból. Ez utóbbinak foka az egyes államoknál eltérő, ám abban mégis egyetértés van, hogy az államok nem akarnak részesévé válni a konfliktusnak, hiszen az könnyen egy világháborúba csaphatna át. A helyzetet nehezíti, hogy nincs pontos meghatározás a nemzetközi jogban, hogy mikortól számít egy támogató állam hadviselő félnek: a válasz valahol a műveletek közös tervezése, szervezése, végrehajtása, az ellenfélnek kárt okozni képes támogatás körül lesz. A lényeg azonban az, hogy az érintett államok hogyan minősítik a támogatást: pillanatnyilag úgy tűnik, hogy senkinek nem érdeke, hogy a nyugati támogatást részvételnek minősítse.

Mikortól számít egy állam hadviselő félnek?

Tehát mit mond erről a jog? Azt rögtön érdemes tisztázni, hogy egy állam esetleges bekapcsolódása a konfliktusba annak érdekében, hogy Ukrajna segítségére siessen az agresszorral szemben, nem lenne ellentétes a nemzetközi joggal (annak is a másik állam ellen fegyveres erő alkalmazásának jogosságát tárgyaló ágával), hiszen Ukrajna kért ilyen segítséget, és egy ilyen bekapcsolódás a kollektív önvédelem esetébe esne. Amennyiben egy állam bekapcsolódna a konfliktusba Ukrajna oldalán, az nem csupán nem sértené meg az erőszak alkalmazásának ENSZ Alapokmányban lefektetett tilalmát, hanem azt is jelentené, hogy amennyiben Oroszország válaszul megtámadná a beavatkozó országot, az megint csak agresszió lenne, hiszen a támogató állam kollektív önvédelmet gyakorolna, tehát jogosan alkalmazna erőszakot, amely nem hívná fel Oroszország önvédelemhez való jogát, tehát Oroszország jogellenesen támadna vissza. A beavatkozás elkerülésének tehát összességében nem jogi, hanem politikai okai vannak.

Ettől eltérő kérdés azonban, hogy ki számít hadviselő félnek a nemzetközi jog szempontjából. A nemzetközi humanitárius jog határozza meg azt, hogy egy fegyveres összeütközésben milyen szabályok vonatkoznak a hadviselő felekre – függetlenül attól, hogy ezen hadviselő felek jogosan vagy jogtalanul vesznek részt a konfliktusban. Ha van háború, bármilyen okból, akkor arra szabályokat állapít meg. Itt a kulcskérdés tehát az, hogy tényszerűen van-e fegyveres konfliktus és ki számít hadviselő félnek. Ez a kérdés azért létfontosságú, mert ha egy állam hadviselő fél, akkor vonatkoznak rá a humanitárius jogi szabályok (aminek megsértéséért az egyének felelősségre vonhatók), adott műveletben a katonái és katonai objektumai legitim katonai célpontnak minősülnek, tehát támadhatók, és ők is jogszerűen támadják az ellenfél katonáit és objektumait. 

Az, hogy katonái legitim katonai célpontnak minősülnek, azonban még mindig nem azt jelenti, hogy adott esetben Oroszországnak joga lenne megtámadni a támogató államot, mert ha megtámadná, agressziót követne el. Viszont ha megtámadná (jogszerűtlenül), akkor a támadó állam agressziót ugyan elkövetne, de a nemzetközi humanitárius jogot nem sértené meg azáltal, hogy pl. jogszerű katonai célpontot támad. A két jogterület: az agresszió kérdése és a humanitárius jog megsértése (ami lehet háborús bűncselekmény) elválik egymástól. Oroszországra lefordítva: ha egy nyugati állam Ukrajna segítésére beavatkozna a konfliktusba, Oroszország agressziót követne el, ha a nyugati államot visszatámadná, ugyanakkor ugyanabban a műveletben, ha legitim katonai célpontot jogszerűen támad, a humanitárius jogot nem sértené meg (akkor sértené meg, ha pl. civil célpontot támadna szándékosan).

Arra, hogy mikor válik egy állam hadviselő féllé azáltal, hogy segítséget nyújt egy hadban álló államnak, a nemzetközi jognak nincs tételes válasza, a nemzetközi bíróságok által hozott ítéletekből ismerhető joggyakorlat adhat irányt, ám azt is le kell szögezni, hogy ilyen kérdés nem merült még fel nemzetközi bíróság előtt, ezért csupán más esetekből kaphatunk támpontokat. Azt érdemes mindenesetre leszögezni, hogy az ilyen kérdéseket a nemzetközi jog meglehetősen pragmatikusan közelíti meg: a tények alapján igyekszik eldönteni, és nem a hivatalos nyilatkozatokhoz, hadüzenethez vagy egyéb politikai megnyilvánulásokhoz köti. 

Adott esetben a hadban álló felek kérdésének eldöntése egy bíróság dolga lenne. Oroszország és Ukrajna esetében például nem kérdés, hogy hadviselő felek, de mit mond a jog arról az államról, amely támogatja az egyik felet, ő mikor válik részesévé a konfliktusnak? És még fontosabb, hogy melyik ponton, amikor milyen módon támogatja? Fegyverrel? Kiképzéssel? Információval? Politikailag?

Korábbi esetekben többször vizsgálták bíróságok az ehhez kapcsolódó kérdéseket, ám ezekben a korábbi esetekben a bíróság vizsgálódásának alap tárgya nem az volt, hogy egy adott állam részese-e egy konfliktusnak, hanem más szemszögből közelített a kérdéshez, mégis, jobb híján, ezek tudnak csak kiinduló pontként szolgálni. 

Az egyik eset, melyből kiindulhatunk, az ún. Nicaragua-ügy volt, mely során a Nemzetközi Bíróság azt vizsgálta, hogy a Nicaraguában tevékenykedő, az Egyesült Államok által támogatott contras nevű fegyveres csoport jogsértő cselekményeiért felelős-e az USA. Ennek során a Bíróság annak megállapítására, hogy a támogató állam felelőssége fennáll-e a támogatott csoport jogellenes (emberi jogi és humanitárius jogi normákat sértő) cselekményeiért, azt állapította meg, hogy az USA segítsége, amely megnyilvánult anyagi, szervezési, kiképzési, ellátási, felfegyverzési támogatásban, nem elégséges ahhoz, hogy az USA is felelős legyen a jogsértésekért, hiszen a Bíróság szerint ezeket a jogsértéseket a contras az USA általános ellenőrzése nélkül is el tudta követni. 

A jugoszláv ügyekben eljáró nemzetközi büntetőtörvényszék az ún. Tadiç ügyben, annak eldöntéséhez, hogy külső állam támogatása egy fegyveres csoport irányában nemzetköziesíti-e az adott konfliktust, azt mondta ki, hogy önmagában attól, ha egy állam fegyverekkel, kiképzéssel, pénzzel támogat más fegyveres szervet vagy fegyveres csoportot, nem tekinthető úgy, mintha a cselekményt maga a támogató állam nevében tették volna. Viszont az sem szükséges hozzá, hogy a támogató állam kifejezetten parancsot adjon. A Jugoszláv Törvényszék szerint ha pénzügyi támogatás, kiképzés vagy műveleti támogatás mellett a támogató állam a műveleteket együtt szervezi, koordinálja vagy tervezi a másik fegyveres csoporttal, tehát teljes ellenőrzést gyakorol a támogatott csoport felett, akkor lehet úgy tekinteni, hogy a támogatott csoport tevékenysége de facto a támogató állam tevékenysége. 

Tekintettel arra, hogy fenti két esetben a bíróságok nem egy támogató állam hadviselő félként való természetét vizsgálták, önmagában ezekből nem lehet kiindulni. Ugyanakkor egy másik nézőpont szerint azt kell vizsgálni, hogy a támogató fél tevékenysége alkalmas-e arra, hogy kárt okozzon az ellenfélnek, és ha igen, akkor a támogatott állammal szorosan kell koordinálnia a műveleteit, hogy azt mondhassuk, ugyanabban a konfliktusban részesek. A koordináció mélységére nincs egzakt követelmény, ám az elégnek tűnhet, ha mindkét félnek van szerepe a döntéshozatalban a műveletek koordinálása során. 

A fentiekből az tűnik ki, hogy egyrészt nincs kész lista arról, hogy milyen támogató tevékenység esetén válik a támogató állam is hadviselő féllé, másrészt pedig az, hogy a válasz valahol az anyagi segítségnyújtáson, kiképzésen túl a műveletek közös szervezése, tervezése, koordinációja, illetve a kár okozása között lesz valahol. 

Nem véletlen hát, hogy a támogató államok, különösen az Egyesült Államok, legtöbbször nagyon óvatosan nyilatkoznak a kérdésben. Az USA például többször megerősítette, hogy csak olyan támogatást nyújtanak Ukrajnának, ami nem alkalmas támadásra, vagy azt, hogy csak olyan információt ad át Ukrajnának, mely a védekezéshez szükséges. Máskor viszont a hírek ennek épp ellenkezőjéről számoltak be. Ezek valóságtartalmát, az együttműködés mértékét nem fogja a nyilvánosság látni, ugyanakkor érezhető az a törekvés, a kommunikáció szintjén is, hogy igyekeznek még a látszatát is elkerülni annak, hogy a támogató államok részesei a konfliktusnak, és átlépnék azt a bizonyos, fent említett, nem is teljesen világos szabályt. Többek között éppen ezért neuralgikus pont minden egyes esetben az újabb fegyverek átadásáról szóló döntés is.

Végső soron fel kell ismerni, hogy a kérdésben nem is feltétlenül az amúgy sem teljesen világos jogi szabályozás lesz döntő, hanem inkább az, hogy az érintett államok minek értékelik a támogatást. Pillanatnyilag úgy tűnik, és remélhetőleg így is marad, hogy nemhogy a nyugati államoknak, de Oroszországnak sem érdeke, hogy a nyugati segítséget részvételnek minősítse, hiszen annak beláthatatlan következményei lehetnek. Az azonban biztos, hogy tojáshéjon táncolunk, és a tojáshéjakra mindannyiunk érdekében vigyázni kell.

A DTX Tőzsde harca a BNB és a Ripple áremelkedési potenciáljával, miközben a globális nagybefektetők az 1 millió dolláros előértékesítéshez özönlenek

A DTX tőzsde, a Binance (BNB) és a Ripple (XRP) a spekulatív kriptopiacon elért legutóbbi teljesítményükkel megragadják a mainstream figyelmet. A Ripple ára rendkívüli emelkedést mutatott, míg a BNB továbbra is tartja magát az állandó nyereségekkel. Ezen fejlemények közepette a DTX tőzsde hullámokat kelt az 1 millió dolláros, szárnyaló előértékesítésével.
2024. 07. 18. 21:30
Megosztás:

Megjelent a Fed Bézs Könyve - miről árulkodik?

Az amerikai gazdaság a harmadik negyedévbe lépve enyhe ütemben növekedett, az ország több régiójában stagnáló vagy csökkenő aktivitás tapasztalható – derült ki az amerikai jegybank felméréséből.
2024. 07. 18. 21:00
Megosztás:

Új csúcson zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 359,91 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel, 72 899,65 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
2024. 07. 18. 20:00
Megosztás:

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.
2024. 07. 18. 19:00
Megosztás:

Fellendült a lakáshitelezés az első fél évben

A magyar lakáshitelpiacon csaknem 10 százalékkal több hitelt vettek fel az idei első fél évben, mint tavaly egész évben - közölte a Bankmonitor szerdán az MTI-vel.
2024. 07. 18. 18:00
Megosztás:

Romániában nőtt a külföldi turisták száma májusban

Romániában 12,4 százalékkal nőtt az országba látogató külföldi turisták száma májusban a tavalyi év azonos időszakához képest - írta Radu Oprea gazdasági miniszter közlése alapján a Profit.ro.
2024. 07. 18. 17:00
Megosztás:

Hamarosan kezdődik a parlagfűszezon

A parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan július utolsó hétvégéjén több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet, az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt javasolja a parlagfű virágporára érzékenyeknek, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében.
2024. 07. 18. 16:00
Megosztás:

Lassult az euróövezeti infláció júniusban

Lassult az éves infláció az euróövezetben júniusban az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerdán közölt végleges adatai szerint.
2024. 07. 18. 15:00
Megosztás:

Már több mint húszezren dolgoznak a Nyári diákmunka programban

A kormány idén tizenkettedszer hirdette meg az országszerte népszerű Nyári diákmunka programját mintegy 3,8 milliárd forint keretösszegből. A kimagasló érdeklődés miatt a forráskeretet a vármegyék még közel félmilliárd forinttal megemelték, így eddig csaknem 3700 munkáltató 21 400 diák foglalkoztatását tudja megvalósítani 4,3 milliárd forintból - összegezte szerdai közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
2024. 07. 18. 13:00
Megosztás:

A Tetra Pak bejelentette, hogy Alex Henriksen lesz a kelet-európai régió ügyvezető igazgatója

A Tetra Pak, a világ egyik vezető élelmiszerfeldolgozással és csomagolással foglalkozó vállalata bejelentette, hogy augusztus 1-jei hatállyal Alex Henriksent nevezi ki a vállalat kelet-európai működéséért felelős ügyvezető igazgatójának. Henriksen Lyndsey Loyden-Edwards helyét veszi át, aki hamarosan új pozícióban folytatja a munkát.
2024. 07. 18. 12:05
Megosztás:

40 év után ismét Szilvásváradra figyel a világ

Az ország talán legnépszerűbb kirándulóhelye minden évszakban izgalmas kalandokat, a nyugalomra vágyóknak pedig teljes kikapcsolódást kínál. Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően megszámlálhatatlan lovasprogram, kerékpáros túrák, lebilincselő gyerekprogramok várják a látogatókat. Szeptemberben pedig 1984 után újra a település ad otthont a Négyesfogathajtó Világbajnokságnak.
2024. 07. 18. 11:00
Megosztás:

Rendkívül kedvező áron beszerezhető a szlovák autópálya matrica

Magyarországon egy ideig nem emelkedett évről évre az autópálya matricák ára. Amióta viszont bevezették az inflációkövető áremelést, egyre mélyebben kell a magyar autósoknak a zsebükbe nyúlniuk, ha igénybe szeretnék venni hazánk gyorsforgalmi útjait.
2024. 07. 18. 10:30
Megosztás:

Erősödéssel kezdtek a vezető nyugat-európai tőzsdék

Pluszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.
2024. 07. 18. 10:00
Megosztás:

Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, aki azt sem tartja kizártnak, hogy újra csúcsot dönthet a magyar részvényindex.
2024. 07. 18. 09:00
Megosztás:

Alig mozdult a forint árfolyama reggelre

A szerda esti szint közelében jegyezték a forintot csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon.
2024. 07. 18. 08:00
Megosztás:

Bemutatták az új magyar elektromos midibuszt

Új magyar jármű született - cseh koprodukcióban. Budapesten a sajtó szélesebb nyilvánossága előtt is bemutatták a bajai gyárban készült GANZ-SOR EBN8 nevű elektromos midibusz prototípusát. A jármű a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című GINOP Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívás támogatásával született meg. A 8 méter hosszú, alacsonypadlós jármű 45 utast tud kényelmesen szállítani, hatótávja pedig 300 kilométer. A busz „szívét”, a hajtást, valamint a szoftvert magyar szakemberek fejlesztették ki, a kocsiszekrény Csehországból érkezett. A midibuszból jelenleg egy darab létezik, azonban a típusengedély megszerzését követően évi 50 jármű készülhet a GANZ-SOR-ból.
2024. 07. 18. 08:00
Megosztás:

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a BÉT és az UniCredit Bank

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Nyrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. a középvállalatok versenyképességének és növekedési lehetőségeinek javítása érdekében - olvasható a szervezetek közös közleményében, amelyet szerdán juttattak el az MTI-nek.
2024. 07. 18. 07:00
Megosztás:

Justin Sun 5 millió dollár értékben vásárolt ETH-t a spot Ethereum ETF-ek kereskedésének megkezdése előtt

Justin Sun állítólag 5 millió dollár értékben vásárolt ETH-t a spot Ethereum ETF-ek kereskedésének megkezdése előtt. A spot Ethereum ETF-ek iránti várakozás több kisebb és nagyobb kripto befektetőt is arra ösztönzött, hogy fogadjanak egy potenciális ETH emelkedésre, amikor a kripto ETF élőben elindul.
2024. 07. 18. 06:00
Megosztás:

A jegybank célszintjén maradt júniusban a brit infláció

Az előző hónaphoz hasonlóan a Bank of England célszintjével azonos ütemű volt júniusban az éves összevetésű brit infláció.
2024. 07. 18. 05:00
Megosztás:

Az áttörés rally akár 800%-kal is felhajthatja az új előértékesítési tokent indulás előtt, ami arra ösztönözheti az Ethereum és BNB tulajdonosokat, hogy átszálljanak!

Ethereum és Binance Coin a kriptovaluták két oszlopa, amelyek forradalmi hasznossággal és lenyűgöző piaci kapitalizációval büszkélkedhetnek, ami a világ második és negyedik legnagyobb kriptovalutájává tette őket.
2024. 07. 18. 04:00
Megosztás: