Özvegyi nyugdíj 2024, özvegyi nyugdíj igénylése és az özvegyi nyugdíj összege 2024-ben

Özvegyi nyugdíj kinek jár 2024-ben? Az özvegyi nyugdíj összege és a nyugdíj megállapítása. Élettárs özvegyi nyugdíja 2024. Az elvált házastárs özvegyi nyugdíj szabályai. Ideiglenes özvegyi nyugdíj szabályai 2024-ben. Özvegyi nyugdíj igénylése online, Ügyfélkapu segítségével hogyan lehetséges az interneten? Meddig jár özvegyi nyugdíj valakinek? Özvegyi nyugdíj mértéke és a nyugdíj összegének kiszámítása kalkulátor 2024. Özvegyi nyugdíj igénylése 2024 és minden, amit a témában tudni kell a Magyar Államkincstár információi alapján. Cikkünk végén egy magyarázó, oktató videót is találsz, ami alapján minden világos lesz.

Özvegyi nyugdíj 2024, özvegyi nyugdíj igénylése és az özvegyi nyugdíj összege 2024-ben

Ki kaphat özvegyi nyugdíjat 2024-ben is?

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, amennyiben az elhunyt (jogszerző) öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Az özvegyi nyugdíj megállapítása kérelem alapján történik.  

Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg. Ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhalálozás időpontjától kezdődően kerül megállapításra, özvegyi nyugdíj pedig az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően állapítható meg, az arra jogosító feltételek fennállása esetén.

Az élettárs milyen feltételekkel jogosult özvegyi nyugdíjra?

Az élettárs özvegyi nyugdíjra akkor jogosult, ha az elhunyttal annak haláláig

- egy év óta megszakítás nélkül együtt éltek és gyermekük született, vagy

- megszakítás nélkül tíz év óta éltek együtt.

Nem lehet jogosult özvegyi nyugdíjra az az élettárs, aki az együttélés alatt özvegyi nyugdíjban részesült.

Hogyan kell igazolni az élettársi együttélést?

özvegyi nyugdíj 2024 élettársi együttélés igazolása

Az együttélést jogszabály alapján bizonyítottnak kell tekinteni, ha az élettársak a jogosultság elismeréséhez szükséges időtartamban azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek, és az együttélés ellenkezőjére utaló tény vagy körülmény az eljárás során nem merült fel.

Azt, hogy az elhunyttal azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett, az élettárs elsősorban hatósági igazolvánnyal (pl. lakcímkártya) vagy kormányablak által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

Azonos lakó-, illetve tartózkodási hely hiányában az élettársi kapcsolat fennállását egyéb hitelt érdemlő módon, például tanúnyilatkozattal (az élettársi közösség megvalósulására utaló magán- vagy közokirat) lehet bizonyítani.

Az elvált, illetve a házastársától külön élő személy milyen feltételekkel jogosult özvegyi nyugdíjra?

özvegyi nyugdíj 2024 összege elvált házastársak esetén

Az elvált, továbbá a házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíjra jogosultsága akkor állapítható meg, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Ezt a tartásdíj fizetésére kötött egyezséget jóváhagyó vagy a tartásdíjfizetésre kötelező jogerős bírósági határozattal, vagy közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal kell igazolni.

A házastárs milyen feltételekkel jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt?

Ha a házasságkötésre az elhunyt házastárs öregségi nyugdíjkorhatára betöltése után kerül sor, akkor a túlélő házastárs özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötését követően legalább öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 2024

ideiglenes özvegyi nyugdíj mértéke 2024 és igénylése

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastársat (bejegyzett élettársat, elvált, vagy különélő házastársat, élettársat) életkorára, egészségi állapotára és arra tekintet nélkül megilleti, hogy van-e árvaellátásra jogosult gyermeke.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj összege 2024

Milyen mértékű az ideiglenes özvegyi nyugdíj? Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna.

Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személy özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegénél több nem lehet.

Meddig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj?

özvegyi nyugdíj meddig jár 2024?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától számított egy évig folyósítható.

Ettől eltérően amennyiben az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult:

- másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az ideiglenes özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, ha

- fogyatékos, illetve tartósan beteg - azaz magasabb összegű családi pótlékra jogosító - gyermeket tart el, akkor az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően ki jogosult özvegyi nyugdíjra 2024-ben?

Az, aki a jogszerző halálakor:

- betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, vagy

- megváltozott munkaképességű (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy

- házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíj akkor is megállapítható, ha ezek a feltételek az elhalálozástól számított tíz éven belül bekövetkeznek.

Milyen mértékű az özvegyi nyugdíj 2024-ben?

özvegyi nyugdíj összege 2024 özvegyi nyugdíj mértéke és özvegyi nyugdíj igénylése online

Ha az özvegy rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, akkor az özvegyi nyugdíj a 60 százaléka (60%-a) annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette volna.

Ha azonban az özvegy öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban is részesül, vagy árvaellátásra jogosult gyermekek eltartása címén kapja az özvegyi nyugdíjat, akkor 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíj állapítható meg.

A 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Mikor szűnik meg az özvegyi nyugdíjra való jogosultság?

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha az özvegy az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt újabb házasságot köt.

A megváltozott munkaképesség címén megállapított özvegyi nyugdíj akkor szűnik meg, ha az özvegy már nem megváltozott munkaképességű.

Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

Özvegyi nyugdíj igénylése 2024 - hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?

özvegyi nyugdíj igénylése online 2024

Az özvegyi nyugdíj az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtható be. Nem nyugdíjas elhalálozása esetén az igényt a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült, az ellátás megállapítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani.

Kapcsolódó cikkek:

Nyugdíj utalás időpontja 2024

Nyugdíj korhatár 2024

Nyugdíj emelés 2024 január

Kapcsolódó nyugdíj videó:

Borús volt a hangulat februárban az Egyesült Államokban

Az előzetesen becsült emelkedés helyett csökkent a Michigani Egyetem amerikai fogyasztói hangulatindexe februárban.
2024. 03. 04. 16:00
Megosztás:

Emelte a tétet a Vertikal Group Nyrt.

A Vertikal Group Nyrt. csaknem 94,8 millió darab új részvényt bocsátott ki 928 millió forint értékben, az így befolyt forrást finanszírozási és fejlesztési célokra használja fel - tájékoztatta az MTI-t a környezetgazdálkodással foglalkozó társaság pénteken.
2024. 03. 04. 15:30
Megosztás:

Új rendszert fejlesztett ki az Ipsum-Tech Kft.

Intelligens, benzinkutakon működtethető szélvédőmosó rendszert fejlesztett ki a budapesti székhelyű, autószervizeléssel foglalkozó Ipsum-Tech Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 201 millió forintos támogatásával - közölte a cég az MTI-vel.
2024. 03. 04. 15:00
Megosztás:

Lassú, de biztos ütemben csökken a brit feldolgozóipar

Lassuló ütemben ugyan, de továbbra is csökken a brit feldolgozószektor aktivitása a pénteken ismertetett havi mérőszámok alapján.
2024. 03. 04. 14:30
Megosztás:

Mennyire alacsony már az USA infláció ahhoz, hogy a kamathoz nyúljanak?

Több, mint fél tucat Fed-jegybankár szólalt meg pénteken, és megjelent a központi bank féléves rendszerességű monetáris politikai jelentése, ami Jerome Powell e heti kongresszusi meghallgatásának alapját adhatja.
2024. 03. 04. 14:00
Megosztás:

Többet keresnek a nők Romániában mint a férfiak!

A női munkavállalók átlagbére meghaladta a férfiakét Romániában - írja az Agerpres a bukaresti munkaügyi minisztérium közleménye alapján.
2024. 03. 04. 13:30
Megosztás:

Összefog a szakma a lakáspiacért

Széles körű szakmai összefogással javaslatcsomag készült a magyar lakásállomány megújítására, amely hozzájárulhat a magyarok életminőségének és az ország energiafüggetlenségének növeléséhez is - tájékoztatta az Egyensúly Intézet pénteken közleményben az MTI-t.
2024. 03. 04. 13:00
Megosztás:

Változás az Antenna Hungária vezetőségében

Az Antenna Hungária Zrt. (AH) vezérigazgatói pozícióját március elsejétől Papp-Gerlei Gyöngyvér korábbi vezérigazgató-helyettes veszi át Blénessy Lászlótól - közölte az AH anyavállalata, a 4iG távközlési és informatikai társaság pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
2024. 03. 04. 12:30
Megosztás:

Reszkess Elf Bar és Poco Bar! Harcot indít a NAV a cigaretta feketekereskedelemmel szemben!

Az illegális dohánykereskedelemmel szemben 2023. nyarán alakított munkacsoportot az adóhivatal, amely legújabb intézkedésként egyeztetésre hívta a piaci szereplőket, valamint az Országos Dohányboltellátó Kft. és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága képviselőit - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
2024. 03. 04. 12:00
Megosztás:

Jót tehet a lakásbiztosítási piacnak a havi célzott kampány

Élénkítheti a lakásbiztosítási piacot Magyarország első lakásbiztosítási kampánya - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára.
2024. 03. 04. 11:30
Megosztás:

Bővült az Út az egészséghez program

Az iszkaszentgyörgyi kastélyparkkal bővült tovább a Budapesti Szent Ferenc Kórház szív- és érrendszeri betegségek megelőzésért létrehozott kardioösvény-programja - közölte az aktív Magyarországért felelős államtitkárság pénteken az MTI-vel.
2024. 03. 04. 11:00
Megosztás:

Vegyes nyitás a vezető nyugat-európai tőzsdéken

Vegyesen indítottak a főbb nyugat-európai tőzsdemutatók hétfőn.
2024. 03. 04. 10:30
Megosztás:

Iránykereséssel nyithat ma a tőzsde

Iránykereséssel nyithat hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2024. 03. 04. 10:00
Megosztás:

Vegyes mozgás az ázsiai tőzsdéken

Vegyesen mozogtak a vezető ázsiai tőzsdék hétfőn.
2024. 03. 04. 09:30
Megosztás:

Szakszerű arcápolás felnőttkori pattanások esetén

Bizonyára veled is előfordult már, hogy pont egy fontos esemény napján bukkant elő egy pattanás az arcodon. Ez bosszantó tud lenni, ám a serdülőkor velejárója. Azonban ha felnőttként is gyakran szembesülsz ezzel, érdemes jobban utánajárni az okának. 
2024. 03. 04. 09:10
Megosztás:

Hová tart ezután a Chainlink (LINK) és a Near Protocol (NEAR) árfolyama? A KangaMoon (KANG) a legjobb Meme érmék között szerepel befektetési szempontból

A jelenlegi kriptopiac forr és izgatottsággal teli, olyan érmékkel, mint a Chainlink (LINK) és a Tron (TRON), amelyek a piaci tőke szerint a legjobb tíz kriptopénzek között próbálnak helyet szerezni, miközben megkérdőjelezik a DOGE dominanciáját.
2024. 03. 04. 08:30
Megosztás:

Vegyes forintmozgás reggel

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 03. 04. 08:30
Megosztás:

Februárban lassult az euróövezeti infláció

Az elemzői várakozásoknál kevésbé lassult az euróövezeti éves infláció februárban az EU statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken ismertetett előzetes adata szerint.
2024. 03. 04. 08:00
Megosztás:

Képes lehet ez a DeFi kriptó potenciális 100-szoros növekedésre, kihívást jelentve a BNB (BNB) és az Arbitrum (ARB) számára?

Az április végéig várható Bitcoin felezés hatására, néhány új DeFi projekt is komoly meglepetésekkel szolgál. Ennek az élvonalában áll a Pullix (PLX) token, amely jelentős figyelmet kapott az elmúlt időszakban a kriptopiac szereplőitől. A kriptovilágot figyelő befektetők optimisták, és úgy vélik, hogy a Pullix egyedi tulajdonságainak és remek indulásának köszönhetően versenybe szállhat akár a BNB (BNB) vagy az Arbitrum (ARB) ellen, amikor beköszönt a Bitcoin feleződés ideje. További részletek vendégbejegyzésünkben.
2024. 03. 04. 07:30
Megosztás:

A NAV továbbra is ügyfelei rendelkezésére áll

Március elsejétől az adóhivatal általános tájékoztatási tevékenységét az országos illetékességgel működő tájékoztatási igazgatósága látja el, az ügyfelek továbbra is a megszokott csatornákon kérhetnek segítséget adózási kérdésekben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
2024. 03. 04. 07:00
Megosztás: